Kiracı Tahliye Davası Kaç Yıl Sürer?

Kiracı Tahliye Davası Kaç Yıl Sürer?; Mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri de tahliye davalarıdır. Pek çok kişi için merak edilen ve önemli bir konu olan “tahliye davası kaç yıl sürer?” sorusu, bu davaların süresi ve bu süreyi etkileyen faktörler açısından büyük önem taşır.

Kiracı Tahliye Davası Kaç Yıl Sürer?

Bu yazımızda, kiracı tahliye davasının ne zaman açılması gerektiğini, davaların işleyiş sürecini ve aşamalarını, süre uzatımına neden olan faktörleri ve davası sonuçlandığında yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Böylece, tahliye davası süreçleri hakkında kapsamlı bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kiracı Tahliye Davası Nedir ve Ne Zaman Açılır?

Kiracı tahliye davası, mülk sahibinin, kira sözleşmesi şartlarının ihlal edilmesi, kira ödemelerinin düzensiz ya da hiç yapılmaması gibi durumlar sebebiyle kiracıyı mülkten çıkarmak amacıyla mahkemeye başvurduğu hukuki bir süreçtir. Ancak birçok kişi, “tahliye davası kaç yıl sürer?” sorusunun cevabını merak eder. Bu süreç genellikle davaya özgü bir takım faktörlere bağlıdır ve vakadan vakaya değişiklik gösterir.

Tahliye davası, genellikle aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 • Kiracının kira bedelini belirlenen sürelerde ödememesi,
 • Kiralanan mülkün sözleşmede belirtilen amacın dışında kullanılması,
 • Mülkün hasar görmesi ve kiracının bu hasarı gidermemesi,
 • Kira sözleşmesinin süresinin dolmasına rağmen kiracının mülkü boşaltmaması.

Öncelikle, mülk sahibi, kiracıya yasal olarak belirlenen bir süre içerisinde mülkten çıkması için ihtarname göndererek süreci resmi olarak başlatır. Bu aşamada kiracının mülkü boşaltmaması durumunda, mülk sahibi mahkemeye başvurarak resmi olarak tahliye davası açar. Sürecin nasıl işlediğini ve “tahliye davası kaç yıl sürer” sorusunun cevabını daha iyi anlamak için, davaların süresini etkileyebilecek birkaç faktör ve tahliye davası süreçlerini detaylı olarak incelemek önemlidir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

tahliye davası kaç yıl sürer

Kiracı Tahliye Davasının Süreci ve Aşamaları

Kiracı tahliye davası, mülk sahiplerinin kiracılarını çeşitli sebeplerden ötürü mülkten çıkartmak istemeleri durumunda başvurdukları hukuki bir süreçtir. Peki, “tahliye davası kaç yıl sürer?” sorusu, bu süreci başlatmayı düşünen pek çok mülk sahibi tarafından merak edilmektedir. Bu makalede, tahliye davasının süreci ve aşamalarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Tahliye davasının süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Dava Hazırlığı: Mülk sahibi, bir avukatla çalışarak dava dosyasını hazırlar. Bu süreçte, kiracının sözleşmeyi ihlal ettiğine dair kanıtlar toplanır.
 2. Dava Açılması: Dava dosyası hazırlandıktan sonra, yetkili mahkemede tahliye davası açılır.
 3. Duruşmalar: Taraflar mahkemede kendilerini temsil eder veya avukatlar aracılığıyla temsil ettirirler. Bu süreçte, tanıklar dinlenir ve deliller sunulur.
 4. Karar Aşaması: Mahkeme, sunulan deliller ve tanıklıklar ışığında bir karar verir.

Tahliye davasının süresi, davanın karmaşıklığına ve yerel mahkemelerin iş yüküne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, tahliye davası kaç yıl sürer sorusunun cevabı, birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir. Örneğin, taraflar arasında anlaşmazlık olmaksızın yürütülen bir dava hızlı sonuçlanabilirken, karmaşık davalarda süreç uzayabilir.

Tahliye davası kaç yıl sürer sorusunu doğrudan etkileyen bir başka faktör ise, davaya itiraz edilip edilmediğidir. İtiraz süreçleri, davanın sonuçlanmasını daha da uzatabilir.

Son olarak, mülk sahipleri ve kiracılar için tahliye davasının süresini kısaltmanın en iyi yolu, profesyonel hukuki destek almak ve tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır. Bu sayede, gereksiz gecikmelerin önüne geçilmiş olur.

Tahliye Davasını Etkileyen Faktörler ve Süre Uzatımı Sebepleri

Kiracı tahliye davası süresi, pek çok farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. “Tahliye davası kaç yıl sürer?” sorusunun net bir cevabı olmamakla birlikte, davayı etkileyen bazı önemli faktörleri ve süre uzatımına sebep olabilecek durumları aşağıda sıraladık.

Tahliye Davasını Etkileyen Ana Faktörler:

 1. Davanın Karmaşıklığı: Davanın içeriğine bağlı olarak, dava daha karmaşık hukuki meseleleri içeriyorsa, süreç uzayabilmektedir.
 2. Delil Toplama Süreci: Tarafların delil toplama sürecinin uzaması, davanın süresini doğrudan etkiler.
 3. Mahkeme Yoğunluğu: Yargılamanın yapıldığı mahkemenin iş yükü, davaların işleme alınma ve sonuçlanma süresini etkileyebilir.
 4. Yargılama Aşamaları: Yapılan itirazlar ve ek dilekçeler, yargılama sürecini uzatabilir.

Süre Uzatımına Sebep Olan Durumlar:

 • İtirazlar ve Temyiz: Tarafların vereceği itirazlar ve temyiz başvuruları, süreci uzatma potansiyeline sahiptir.
 • Tanık Dinlenmesi: Tanıkların dinlenmesi ve tanık ifadelerinin alınması, davayı uzatabilen önemli faktörlerdendir.
 • Hukuki Meselelerin Çözümünde Zorluk: Davanın içerdiği hukuki meselelerin çözümünde yaşanan zorluklar, sürecin uzamasına neden olabilir.

“Tahliye davası kaç yıl sürer?” sorusuna kesin bir zaman dilimi vermek mümkün olmasa da, ortalama olarak 6 aydan 2 yıla kadar sürebileceğini belirtebiliriz. Ancak, yukarıda bahsedilen faktörler ve süre uzatımına sebep olabilecek durumlar göz önünde bulundurulduğunda, her davanın kendine özgü şartları nedeniyle bu zaman diliminin değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir.

Tahliye Davası Sonuçlandığında Yapılması Gerekenler

Tahliye davası, kiracının kiralanmış olduğu taşınmazı boşaltması talebiyle açılan bir davadır ve birçok kişi tarafından “tahliye davası kaç yıl sürer” sorusu merak edilmektedir. Ancak, tahliye davasının sonuçlandığı an itibarıyla, davanın süreci sona erse de yapılması gereken önemli işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler, davayı kazanan mal sahibinin haklarının korunması açısından hayati öneme sahiptir.

Davadan Sonra Yapılması Gerekenler:

 1. Kararın Tebliği:

  • Davanın sonuçlandığına dair kararın, karşı tarafa tebliği sağlanmalıdır. Bu işlem, yasal süreçlerin başlaması için zorunludur.
 2. İcra Takibi Başlatılması:

  • Karşı tarafın kararı gönüllü olarak yerine getirmemesi durumunda, icra takibi başlatılarak tahliyenin zorla yapılması sağlanabilir.
 3. Tahliye Sonrası Kontrol:

  • Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra, kiralanmış olan taşınmazın durumu detaylı bir şekilde kontrol edilmelidir. Olası hasarlar tespit edilirse, bu durum da yasal süreç için önem taşır.
 4. Depozitonun İadesi:

  • Kiracıya ait bir depozito varsa ve taşınmazda herhangi bir hasar oluşmamışsa, depozito iade edilmelidir. Ancak, hasar var ise bu hasarın bedeli depozitodan düşüldükten sonra kalan miktar kiracıya iade edilebilir.
 5. Yeni Kiracı Bulma:

  • Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra, taşınmazın yeniden kiraya verilmesi için ilan verilmesi ve potansiyel kiracılarla görüşülmesi gerekmektedir.

Tahliye davasında “tahliye davası kaç yıl sürer” sorusunun yanıtı, davanın niteliğine ve karşılaşılan yargısal işlemlere göre değişiklik gösterse de, dava sonrasında yapılması gereken işlemler, mal sahibinin haklarının korunması ve taşınmazın en kısa sürede tekrar değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Bu işlemler, dava sürecinin tamamlanmasının ardından hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

tahliye davası kaç yıl sürer

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı tahliye davası genellikle ne kadar sürede sonuçlanır?

Kiracı tahliye davalarının süresi, yerel mahkemelerin iş yüküne, davanın karmaşıklığına ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak ortalama olarak, bir kiracı tahliye davası 6 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanabilir. Belirli bir davanın süresi konusunda daha net bilgi almak için, olayın detaylarını bir avukatla görüşerek öğrenebilirsiniz.

Kiracıyı tahliye etmek için hangi sebeplerle dava açılabilir?

Kiracı tahliye davaları genelde kira sözleşmesinin bitimi, kira bedelinin ödenmemesi, kiralanmış olan yerin amacı dışında kullanılması veya taşınmaza zarar verilmesi gibi sebeplerle açılabilir. Ayrıca, mal sahibinin mülkü geri almak istemesi (özellikle oturma hakkı gerekçesiyle) veya mülkün başkaca bir plan dahilinde değerlendirilmesini istemesi de geçerli bir sebep olabilir.

Kiracı tahliye davası nasıl açılır?

Kiracı tahliye davasını açmak için mal sahibinin, öncelikle kiracıya yasal yollardan ihbarname veya ihtarname göndermesi gerekir. Bu sürecin ardından anlaşma sağlanamazsa, mal sahibi mahkemeye başvurarak dava açabilir. Dava dosyasında, kira sözleşmesi, ödeme kayıtları, ihbar veya ihtarname gibi belgeler ve diğer kanıtlar yer almalıdır. Dava sürecinde bir avukattan yardım almak, işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Tahliye davası açtıktan sonra kiracı mülkü kullanmaya devam eder mi?

Tahliye davası sonuçlanana kadar kiracı, mülkü kullanmaya devam edebilir. Ancak, dava sürecinde mahkeme tarafından verilecek geçici bir tedbir kararı veya tahliye emri ile kiracının mülkü terk etmesi istenebilir. Bu gibi durumlar, davanın özelliklerine ve yargıcın takdirine bağlıdır.

Kiracı tahliye davası sonucunda kiracı tahliye edilmezse ne olur?

Kiracı, mahkeme kararını takiben belirlenen süre içerisinde mülkü boşaltmazsa, mal sahibi icra dairesine başvurarak zorla tahliye işlemi başlatabilir. Bu durumda, icra memurları eşliğinde, kiracının mülkten çıkarılması ve mal sahibinin mülküne tekrar kavuşması sağlanır. Kiracının taşınmazı terk etmeyi reddetmesi, hukuken ciddi sonuçlar doğurabilir ve kiracı aleyhine yeni yasal işlemlere yol açabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara