Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Ülkemizde gayrimenkul sahibi olarak kendi evinde oturmakta olan vatandaşlarımız kadar ve hatta belki de daha çok vatandaş kirada kalmaktadır. Kiracı ve ev sahibinin, belirli bir taşınmazın belirli veya belirsiz bir süreliğine kiracının kullanımına devredildiği durumlarda ise kira ilişkisi ortaya çıkmaktadır.

Bu kira ilişkisi tarafların birbirlerine karşı belirli edimleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği (Kiracı için kira ödemek, kiraya veren mülk sahibi için kullanıma müsaade etmek gibi.) bir ilişkidir. Fakat zaman zaman taraflar birbirlerine taahhüt etmiş oldukları bu edimleri yerine getirmekten isteyerek veya istemeyerek kaçınabilmektedirler.

Bu makalemizde ele alacağımız konumuz ise bu edimleri yerine getirmeyen kiracının kiralanan yerden nasıl tahliye edileceğine ilişkindir.

Borçlar Kanunu 299 ve devam maddelerinde yer bulmuş bulunan Kira Sözleşmesi yukarıda da değindiğimiz üzere kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kiracının bu hususta üstlendiği tek yükümlülük kira borcu ödemek değildir. Bunun dışında kiracının yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Kira borcunu ödemek,
  • Kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı göstermek,
  • Temizlik ve bakım giderlerini ödemek,
  • Ayıpları kiraya verene bildirmek,
  • Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanmaktır.

Bu yükümlülüklere uymayan kiracı kanun tarafından sayılan şartların var olması halinde kiralanandan tahliye edilebilir. Ülkemizde en çok karşılaşılan tahliye talebinin kaynağı ise kiracının kira borcunu ödememesidir.

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının kira borcunu ödememesi ya da sürekli şekilde geç ödemesi durumlarında kiraya veren tarafından başlatılacak bir icra takibi veya bir tahliye davası açılarak tahliye ettirilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus başlatılacak olan icra takibinde birikmiş kiraların tahsilinin yanında tahliye de talep edilmesi gerektiğidir.

Bunun yanında eğer kiraya veren dava yoluna gitmek istiyorsa kanunun öngördüğü şekilde kiracıya bir ihtarname tebliğ etmeli ve belirli bir süre tanımalıdır. Ayrıca kiraya veren kiracısından usulüne uygun bir Yazılı Tahliye Taahhütnamesi almış ise kiraya veren elindeki yazılı taahhütnameyi kullanarak icra dairesinden direk tahliye de isteyebilir.

Tüm bu gerçekleştirilen işlemler mevzuat tarafından sıkı şekil şartları gerektirmesi, pek çok kanun maddesinin kiracı lehinde olması ve yargı mercileri tarafından kiracı lehine yorumlanması sebebiyle kiraya veren kişilerin hak kaybına uğramaması maddi ve manevi açıdan yıpranmaması açısından uzman bir avukat tarafından yardım alınarak gerçekleştirilmelidir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara