Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Ülkemizde gayrimenkul sahibi olarak kendi evinde oturmakta olan vatandaşlarımız kadar ve hatta belki de daha çok vatandaş kirada kalmaktadır. Kiracı ve ev sahibinin, belirli bir taşınmazın belirli veya belirsiz bir süreliğine kiracının kullanımına devredildiği durumlarda ise kira ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır” sorusu merak konusu olmaktadır.

Bu kira ilişkisi tarafların birbirlerine karşı belirli edimleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği (Kiracı için kira ödemek, kiraya veren mülk sahibi için kullanıma müsaade etmek gibi.) bir ilişkidir. Fakat zaman zaman taraflar birbirlerine taahhüt etmiş oldukları bu edimleri yerine getirmekten isteyerek veya istemeyerek kaçınabilmektedirler.

Bu makalemizde ele alacağımız konumuz ise bu edimleri yerine getirmeyen kiracı evden nasıl çıkarılır hakkındadır.

Borçlar Kanunu 299 ve devam maddelerinde yer bulmuş bulunan Kira Sözleşmesi yukarıda da değindiğimiz üzere kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kiracının bu hususta üstlendiği tek yükümlülük kira borcu ödemek değildir. Bunun dışında kiracının yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Kira borcunu ödemek,
 • Kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı göstermek,
 • Temizlik ve bakım giderlerini ödemek,
 • Ayıpları kiraya verene bildirmek,
 • Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanmaktır.

Bu yükümlülüklere uymayan kiracı kanun tarafından sayılan şartların var olması halinde kiralanandan tahliye edilebilir. Ülkemizde en çok karşılaşılan tahliye talebinin kaynağı ise kiracının kira borcunu ödememesidir.

Kira Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Kiracı evden nasıl çıkarılır durumlarında kiraya veren tarafından başlatılacak bir icra takibi veya bir tahliye davası açılarak tahliye ettirilebilir. Dikkat edilmesi gereken husus başlatılacak olan icra takibinde birikmiş kiraların tahsilinin yanında tahliye de talep edilmesi gerektiğidir.

Bunun yanında eğer kiraya veren dava yoluna gitmek istiyorsa kanunun öngördüğü şekilde kiracıya bir ihtarname tebliğ etmeli ve belirli bir süre tanımalıdır. Ayrıca kiraya veren kiracısından usulüne uygun bir Yazılı Tahliye Taahhütnamesi almış ise kiraya veren elindeki yazılı taahhütnameyi kullanarak icra dairesinden direk tahliye de isteyebilir.

Tüm bu gerçekleştirilen işlemler mevzuat tarafından sıkı şekil şartları gerektirmesi, pek çok kanun maddesinin kiracı lehinde olması ve yargı mercileri tarafından kiracı lehine yorumlanması sebebiyle kiraya veren kişilerin hak kaybına uğramaması maddi ve manevi açıdan yıpranmaması açısından uzman bir avukat tarafından yardım alınarak gerçekleştirilmelidir.

Günümüzde, ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların başında “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?” sorusu gelmektedir. Bu makalemizde, kiracının evden çıkarılma sürecine dair adım adım bilgilendirme yapacağız. Kiracının evden çıkarılması, kira sözleşmesinin feshedilmesinden tahliye davası açma sürecine, kira borcu nedeniyle ya da sözleşme ihlali sebebi ile uygulanan farklı yöntemleri ve kiracının haklarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu kapsamlı rehber, ev sahiplerine ve kiracılara, potansiyel uyuşmazlıkları çözme ve hukuki süreçleri doğru bir şekilde yönetme konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır Prosedürüne Genel Bir Bakış

Kiracı evden nasıl çıkarılır? Bu soru, mülk sahipleri ve kiracılar arasında sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Kiracının mülkten çıkarılması, belirli yasal süreçleri ve prosedürleri gerektiren hassas bir işlemdir. Bu sürecin doğru şekilde yönetilmesi, hem mülk sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasını sağlar. İşte kiracının evden çıkarılma prosedürüne genel bir bakış:

Kira Sözleşmesinin Durumu: Kiracının mülkten çıkarılabilmesi için öncelikle kira sözleşmesinin durumunun netleştirilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin bitimine kadar kiracının oturma hakkı vardır, ancak belirli koşullar altında sözleşme feshedilebilir.

Yasal Süreç: “Kiracı evden nasıl çıkarılır?” sorusunun yanıtı, yasalara ve sözleşmenin koşullarına bağlıdır. Kiracıyı evden çıkarma süreci, genellikle kira sözleşmesinin ihlal edilmesi durumunda başlatılır ve tahliye davası açmayı gerektirebilir.

İhlaller ve Anlaşmazlıklar: Kiracının kira borcunu ödememesi, mülke zarar vermesi veya sözleşmede belirtilen diğer koşulları ihlal etmesi, evden çıkarılma sürecinin başlatılmasına neden olabilir.

Tahliye Süreci: Kiracı ile anlaşarak veya yasal yollarla tahliye süreci yönetilebilir. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için adımların dikkatli ve yasalara uygun şekilde atılması önemlidir.

Bu genel bakış, mülk sahiplerinin “Kiracı evden nasıl çıkarılır?” sorusuna yanıt bulmasına yardımcı olmak için önemli noktaları içermektedir. Kiracının mülkten çıkarılması, ilgili tüm tarafların haklarını gözeten yasal bir süreçtir. Bu nedenle, bu sürecin yönetilmesi sırasında profesyonel danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Sanju Pandita tarafından Unsplash‘a yüklendi

Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi

Kiracı evden nasıl çıkarılır sorusunun en yaygın cevaplarından biri, kira sözleşmesinin feshedilmesidir. Kira sözleşmesinin sona ermesi, kiracının mülkten çıkarılmasının yasal bir yoludur. Bu süreç, hem kiracının hem de kiraya verenin haklarını korurken, sözleşme ihlalleri veya diğer geçerli nedenlerle ilişkiyi sonlandırma imkanı sunar.

Sözleşmenin Feshedilmesi için Nedenler: Kiracı evden nasıl çıkarılır sorusunun cevabı, kira sözleşmesinin feshedilme nedenlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunlar arasında kira borcunun ödenmemesi, mülkün zarar görmesi veya sözleşme şartlarının ihlal edilmesi sayılabilir.

Fesih Bildiriminin Yapılması: Kiraya veren, kira sözleşmesini sonlandırmak istediğinde, bunu kiracıya yazılı bir fesih bildirimi yoluyla belirtmelidir. Bildirimde, fesih nedeni açıkça belirtilmeli ve kiracının sözleşmeyi feshetme sürecindeki hakları ve yükümlülükleri ifade edilmelidir.

Karşılıklı Anlaşma: Kiraya veren ve kiracı, kira sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşabilirler. Bu durum, genellikle tarafların gelecekteki olası uyuşmazlıkları önlemek adına yaptığı bir yol olabilir.

Yasal Süreç: Kiracı evden nasıl çıkarılır ve kira sözleşmesi nasıl feshedilir sorularının cevabı, bir yasal süreci de içerebilir. Eğer kiracı fesih bildirimine uymazsa, kiraya veren yasal yollara başvurarak tahliye davası açabilir. Bu, kiracının mülkten çıkarılmasını sağlayacak adımlardandır.

Kira sözleşmesinin feshedilmesi, kiracıyı evden çıkarmanın yasal ve düzenli bir yoludur. Her iki tarafın da haklarını koruyan bu yöntem, özellikle kiracı ile yaşanan sorunlar karşısında etkili bir çözüm sunmaktadır. Bu süreç, uygun ve adil bir şekilde yönetildiğinde, tatsız durumların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Kiracı evden nasıl çıkarılır? sorusuna cevap arayan mülk sahipleri için tahliye taahhütnamesi, önemli bir araçtır. Bu belge, kira sözleşmesi esnasında kiracı tarafından imzalanan ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde mülkün tahliyesine razı olunduğunu beyan eden resmi bir taahhüttür.

Tahliye taahhütnamesinin kullanımı nasıldır? Öncelikle, bu belge kira sözleşmesinin bir parçası olarak hazırlanır ve kiracı tarafından imzalanır. İmzalanmasının temel nedeni, kira ilişkisinde olası anlaşmazlıkların önüne geçmek ve tahliye sürecini kolaylaştırmaktır.

 • Kullanım Adımları:
  1. Hazırlık: Mülk sahibi veya yöneticisi, tahliye taahhütnamesini hazırlar.
  2. Görüşme: Kiracı ile belgenin içeriği ve önemi üzerine bir görüşme yapılır.
  3. İmza: Anlaşmaya varıldıktan sonra kiracı, taahhütnameyi imzalar.
  4. Uygulama: Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda mülk sahibi, tahliye sürecini başlatabilir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira borçları nedeniyle veya kira sözleşmesindeki diğer ihlaller nedeniyle evden çıkarılma sürecini hızlandırır. Bu belge sayesinde, mahkemeye başvurmadan ve uzun yasal işlemlere girişmeden kiracının tahliyesi sağlanabilir.

Avantajlar:

 • Hızlı ve etkili bir çözüm sunar.
 • Mahkeme masrafları ve zaman kaybını önler.
 • Kiracı ve mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıkları minimize eder.

Kiracı evden nasıl çıkarılır? sorusuna pratik bir çözüm sunan tahliye taahhütnamesi, her iki tarafın da haklarını koruyan yasal bir belgedir. Ancak, bu belgenin hazırlanması ve kullanılması sırasında dikkatli olunmalı ve mümkünse bir hukuk profesyonelinin yardımı alınmalıdır.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır Süreci

Kiracının kirayı ödememesi, ev sahipleri için oldukça zorlu bir durum yaratabilir. Bu durumda, kiracı evden nasıl çıkarılır? sorusu, birçok ev sahibinin kafasında dönüp duran bir sorudur. Kira borcu nedeniyle bir kiracının evden çıkarılma süreci, belirli yasal adımları izlemeyi gerektirir ve bu süreç, tahliye işleminin adil ve yasal bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Kira Borcu Olan Kiracının Uyarılması

Yazılı Uyarı: Kiracının kira borcu bulunması durumunda, ev sahibi tarafından öncelikle yazılı bir uyarı yapılması gerekir. Bu uyarı, kiracıya borcunu belirli bir süre içinde ödemesi için verilir.

Süre Verme: Bu süre genellikle kira sözleşmesinde belirtilir; ancak genel uygulamada 30 gün olarak kabul edilir.

Tahliye İhtarnamesi Gönderilmesi

Kiracının belirtilen süre içinde borcunu ödememesi halinde, ev sahibi bir tahliye ihtarname göndererek kiracıyı evden çıkarmak için yasal işlem başlatabilir. Bu ihtarname, noter aracılığıyla gönderilmeli ve kiracının borçtan dolayı evden çıkarılacağı konusunda resmi bir uyarı niteliği taşır.

Tahliye Davası Açılması

Dava Şartları: Ev sahibi, ihtarnameye rağmen kiracının borcunu ödememesi üzerine tahliye davası açabilir. Bu dava, kiracının kira borcu nedeniyle konutu boşaltmasını talep eder.

Mahkeme Süreci: Tahliye davası, ilgili mahkemede görülür ve taraflar, durumlarını kanıtlamak için belge ve tanıklarını sunarlar.

Mahkeme Kararı ve Tahliye

Mahkeme, sunulan deliller doğrultusunda bir karar verir. Eğer mahkeme ev sahibinin lehine karar verirse, kiracı evden çıkarılır. Kiracının tahliye edilmesi için mahkeme kararının icra dairesi aracılığıyla uygulanması gerekir.

Sonuç

Kiracı evden nasıl çıkarılır? sorusunun cevabı, yasal prosedürlere sıkı sıkıya bağlıdır ve kira borcu nedeniyle kiracının evden çıkarılma süreci, adil ve yasalara uygun bir şekilde işletilmesi gereken hassas bir süreçtir. Ev sahipleri, bu süreci başlatmadan önce tüm yasal yükümlülüklerini detaylı bir şekilde anlamalıdır.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Sanju Pandita tarafından Unsplash‘a yüklendi

Kira Sözleşmesi İhlali ve Sonuçları

Kiracılar ve ev sahipleri arasında kira sözleşmesi, her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen önemli bir belgedir. Ancak “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?” sorusuna yol açan durumların başında kira sözleşmesinin ihlali gelmektedir. Sözleşme ihlali, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uymaması anlamına gelir ve bu durum, kiracının evden çıkarılmasını gerektirebilir.

Sözleşme İhlallerinin Türleri:

 • Kira Ödemesinin Gecikmesi veya Yapılmaması: En yaygın ihlal türlerinden biridir. Kiracı, kira bedelini sözleşmede belirtilen süre içinde ödemezse, bu durum ihlal olarak kabul edilir.
 • Evde İzinsiz Değişiklikler Yapmak: Kiracının, ev sahibinin izni olmadan mülkü değiştirmesi veya hasar vermesi.
 • Evde İzinsiz Kişilerin Kalması: Sözleşmede kimlerin mülk içerisinde kalabileceğine dair sınırlamalar olabilir ve bu sınırlamaların aşılması ihlal sayılabilir.
 • Yasal Olmayan Faaliyetler: Mülk içerisinde yasa dışı faaliyetlerin yürütülmesi.

İhlalin Sonuçları:

Kira sözleşmesi ihlal edildiğinde, ev sahibi yasal yollara başvurabilir. İlk adım genellikle kiracıya ihlali düzeltmesi için bir süre tanınmasıdır. Bu süre içinde problem çözülmezse, ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak için adli süreci başlatabilir. Bu durumda, “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?” sorusu gündeme gelir ve tahliye işlemleri başlatılır.

 • İlk olarak, uyarı mektubu gönderilir ve kiracıya ihlali düzeltmesi için belirli bir süre verilir.
 • İhlal devam ederse, tahliye davası açılabilir ve mahkeme süreci başlar.

Kiracıyla yaşanan sorunlar ne kadar sıkıntılı olsa da, kiracının evden çıkartılması için yasal prosedürlere uyulması şarttır. Bu süreçleri doğru ve adil bir şekilde yönetmek, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarının korunmasına olanak sağlar.

Kiracı ile Anlaşarak Evden Çıkarma Yöntemleri

Kiracınızı evden çıkarmak zorunda kaldığınız durumlar olabilir. Bu süreci, taraflar arasında yüksek gerilime yol açmadan yönetmek için en uygun metodlardan biri, kiracı ile anlaşmaya dayalı çözüm yollarını keşfetmektir. “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?” sorusu, kiracı ile uyumlu bir şekilde çözümler bulunarak da yanıtlanabilir. İşte bu yaklaşımı benimsemeniz durumunda dikkate almanız gereken yöntemler:

Yazılı Anlaşma: Kiracınızla yapacağınız görüşmelerde, elde edilen mutabakatı yazılı hale getirerek resmiyet kazandırın. Bu anlaşma, kiracının taşınma tarihinden, olası maddi yardımların detaylarına kadar her noktayı kapsamalıdır.

Taşınma Desteği Teklifi: Kiracının evden çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla taşınma masraflarına katkıda bulunma teklifinde bulunabilirsiniz. Bu, kiracının yeni bir konut bulma ve taşınma sürecinde mali yükünü hafifletecek bir jest olacaktır.

Zaman Verme: Kiracınıza, yeni bir yer bulabilmesi için makul bir süre tanıyın. Bu, genellikle bir aydan üç aya kadar değişebilir. Aceleye getirilen bir taşınma süreci, kiracının yeni konut arayışını zorlaştırabilir ve gereksiz gerilime neden olabilir.

Kira İndirimi Teklifi: Anlaşma sağlanması durumunda, kiracının taşınacağı süre zarfında kira bedelinde bir indirim teklif edilebilir. Bu, hem kiracının daha çabuk harekete geçmesini sağlayabilir hem de iyi niyetinizin bir göstergesi olacaktır.

Medeni Diyalog: Sürecin her aşamasında açık ve saygılı bir iletişim kurmaya özen gösterin. Sorunları çözmek için medeni bir diyalog ortamı oluşturmak, olası anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

Yasal Danışmanlık: Anlaşma sürecinde, hukuki haklarınızın korunması adına bir avukattan destek almak önemlidir. Bu, özellikle yazılı anlaşma hazırlanırken ve anlaşmanın koşullarının netleştirilmesinde faydalı olacaktır.

Kiracı ile anlaşarak evden çıkarma yöntemleri, hem kiracı hem de mülk sahibi için stresi en aza indirgeyen bir çözüm yoludur. Ancak, her iki tarafın da haklarının korunabilmesi için sürecin dikkatli ve adil bir şekilde yönetilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?” sorusuna yaklaşımınızda bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Tahliye Davası Açma Süreci

Tahliye davası açma süreci, kiracının kira sözleşmesine uymaması, kira borcunu zamanında ödememesi veya farklı sebeplerle “Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?” sorusunun yanıtını arayan mülk sahipleri için kritik bir adımdır. Bu süreç, belirli hukuki prosedürler çerçevesinde yürütülmelidir.

Öncelikli Adım: İhtarname Gönderilmesi

 • Tahliye davası açmadan önce, kiracıya bir ihtarname gönderilmesi gerekir. Bu ihtarname, kiracının ihlal ettiği kira sözleşmesi şartlarını ve verilen süre içinde evi boşaltması gerektiğini belirtir.

Dava Dilekçesinin Hazırlanması

 • İhtarnameye rağmen kiracı evi boşaltmazsa, dava dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulur. Dilekçede, tahliye talebinin nedenleri ve kanıt olarak sunulacak belgeler yer almalıdır.

Mahkeme Süreci

 • Dava, evin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Mahkeme, davanın kabul edilip edilmeyeceğine, tahliye için bir tarih belirlenip belirlenmeyeceğine karar verir.

Tahliye Kararı ve İcrası

 • Mahkeme tarafından tahliye kararı verilirse, bu kararın icrası için icra dairesine başvurulur. İcra dairesi, kararı uygulamaya koyarak kiracının evden çıkarılmasını sağlar.

Not: Tahliye davası açılırken, kira sözleşmesinin incelenmesi ve sürecin hukuka uygun olarak yürütülmesi için bir avukattan yardım almak önemlidir. Bu, sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine olanak tanır ve olası hukuki hataların önüne geçer.

Kiracı evden nasıl çıkarılır sorusuna dair tahliye davası, mülk sahibi için en kesin çözümlerden biridir. Ancak, bu sürecin hukuki zeminde titizlikle yürütülmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Paul Volostnov 🇺🇦 tarafından Unsplash‘a yüklendi

Tahliye Davasında İzlenecek Adımlar

Kiracı evden nasıl çıkarılır? sorusuna yanıt ararken, tahliye davasının nasıl açılacağına dair adımları anlamak kritik bir öneme sahiptir. Tahliye süreci, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını koruyan yasal bir mekanizmadır. İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar:

İhtarname Gönderilmesi: Tahliye süreci, kiracıya yazılı bir ihtarname gönderilerek başlar. Bu ihtarname, kiracının ihlal ettiği kira sözleşmesi maddelerini ve tahliye edilme nedenini açıkça belirtmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi: Eğer kiracı, daha önce tahliye taahhütnamesi imzalamışsa, bu durumda doğrudan icra yoluyla tahliye işlemi başlatılabilir.

Dava Dilekçesi Hazırlanması: Herhangi bir sonuç alınamaması halinde, avukat aracılığı ile mahkemeye tahliye davası açılmalıdır. Dava dilekçesinde, kira sözleşmesinin ihlal edildiği ve tahliye talebinde bulunulduğu detaylıca belirtilmelidir.

Delillerin Toplanması: Dava sırasında, kira sözleşmesinin ihlal edildiğine dair deliller mahkemeye sunulmalıdır. Bunlar arasında ödenmemiş kira borçları, ihtarname ve tahliye taahhütnamesi gibi evraklar yer alabilir.

Duruşma: Mahkeme tarafından belirlenen tarihte, hem kiracının hem de ev sahibinin veya temsilcilerinin mahkemede hazır bulunmaları gerekmektedir. Her iki taraf da kendi delil ve savunmalarını sunar.

Mahkeme Kararı: Deliller ve duruşma süreci sonunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verebilir. Mahkeme kararı, kesinleştiğinde icra yoluyla uygulanabilir.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır? sorusu, yasal bir süreç gerektiren ve titizlikle ele alınması gereken bir konudur. Tahliye davası süreci, ev sahibinin haklarını korurken aynı zamanda kiracının da hukuki yollardan korunmasını sağlar. Bu nedenle, adil ve hızlı bir çözüm için yasal prosedürlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde izlenmesi esastır.

Kiracının Hakları ve Korunması

Kiracı evden nasıl çıkarılır? Sorusunun yanıtını ararken, kiracının haklarının da gözetilmesi önemlidir. Ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla düzenlenir ve her iki tarafın da hakları koruma altındadır. Kiracının hakları, kira sözleşmesi ve Borçlar Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Bu bölümde, kiracının korunması ve haklarına ilişkin önemli noktaları ele alacağız.

Kira Kontratı Güvencesi: Kiracının, kira sözleşmesinde belirtilen şartlar altında konutu kullanma hakkı vardır. Ev sahibi, bu sözleşmede yazılı olmayan koşulları kiracıya dayatamaz.

Kira Süresinin Korunması: Kiracı, kira süresi dolmadan evden çıkarılamaz, aksi durumda ev sahibi yasal yükümlülüklere tabi tutulabilir. Kira süresinin bitimine yakın, her iki tarafın da sözleşmeyi yenileme veya sonlandırma hakkı vardır.

Depozito: Kiracıdan alınan depozito, kira sözleşmesi sona erdiğinde, evde herhangi bir zarar oluşmamışsa iade edilmelidir. Zarar durumunda ise sadece onarım masrafları kesintiye tabi tutulabilir.

Tahliye Bildirimi: Kiracı evden nasıl çıkarılır? bu süreçte, ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa, yasal olarak belirlenen süreler içinde tahliye bildiriminde bulunmalıdır. Ani ve gerekçesiz tahliyeler kanuna aykırıdır.

Kira Artışları: Kira sözleşmesinde belirlenen şartlar dışında, kira bedellerinde keyfi artışlar yapılamaz. Kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen yıllık tüketici fiyat endeksine göre ayarlanabilir.

Kiracının haklarının korunması adına, kiracılar ve ev sahipleri, kira sözleşmesinin hükümlerine ve yasal düzenlemelere dikkat etmelidir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, taraflar arabuluculuk, hukuki danışmanlık hizmetleri ve yargı yoluyla hak arayışında bulunabilirler. Unutulmamalıdır ki, “Kiracı evden nasıl çıkarılır?” sorusunun yanıtı, her iki tarafın da haklarının dengeli bir şekilde korunmasını gerektirir.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracıyı evden çıkarmak için hangi yasal süreçleri izlemeliyim?

Kiracıyı evden çıkarmak istediğinizde, öncelikle kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun hareket etmek gerekmektedir. Madde hükümleri ve kanun çerçevesinde, öncelikle kiracınıza uygun bir tebligat yaparak sözleşme şartlarının ihlali veya sözleşme süresinin bitimini bildirmeniz gerekir. Kira sözleşmenizin bitimine 15 gün kala yazılı olarak ihtarname göndermeniz ve kiracınızdan taşınmasını talep etmeniz yasal bir hak olarak kabul edilir. Kiracı, ihtarnameye rağmen taşınmazsa, kanuni süreci başlatarak mahkemeye başvurmanız gerekecektir.

Kiracım kira sözleşmesini ihlal etti, ne yapabilirim?

Kiracınız kira sözleşmesindeki maddeleri ihlal ettiyse, örneğin kira ödemelerini düzenli yapmıyor veya mülke zarar veriyorsa, öncelikle yazılı bir ihtarname ile durumu belgeler ve kiracınızı uyarırsınız. Eğer kiracınız uyarılara rağmen ihlale devam ederse, kira sözleşmesini fesh etme ve tahliye talebiyle dava açma hakkına sahipsiniz.

Kiracımız sözleşme süresi bitmeden evi boşaltırsa ne olur?

Kiracı, sözleşme süresi dolmadan evi boşaltırsa ve bu durum sözleşmede karşılıklı anlaşma yoluyla kabul edilmemişse, kalan sürenin kira bedelinden sorumlu tutulabilir. Ancak, yeni bir kiracı bulunursa ve kiracılar arasında makul bir geçiş sağlanırsa bu sorumluluk ortadan kalkabilir. Bu durum genellikle tarafların anlaşmasıyla halledilir. Eğer anlaşma sağlanamazsa, kiralayan kişi kira kaybı için yasal yollara başvurabilir.

Ev sahibi kiracıyı keyfi bir şekilde çıkarabilir mi?

Hayır, ev sahibi kanuni bir gerekçe olmaksızın kiracıyı keyfi bir şekilde evden çıkaramaz. Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen koşulları yerine getiriyor olması halinde, ev sahibinin sözleşme süresi boyunca kiracıyı çıkartma hakkı yoktur. Ancak, kişisel kullanım gibi haklı bir sebeple evi boşaltma talebinde bulunulabilir, bunun için de uygun yasal sürecin işletilmesi gerekmektedir.

Kiracım kira ödemelerini geciktiriyor, tahliye etmek mümkün mü?

Evet, kiracınız kira ödemelerini sürekli olarak geciktiriyorsa ve bu durumu ihtarname ile bildirmenize rağmen düzeltmiyorsa, kira sözleşmenizi feshedebilir ve kiracınızın tahliyesini isteyebilirsiniz. Kira ödeme performansı kötü olan bir kiracı için, yasal yollardan tahliye sürecini başlatmanız mümkündür. Sözleşmeye göre belirli bir süre içinde ödenmeyen kiralar için mahkemeye başvurarak tahliye kararı alma hakkınız vardır.

Yorum yapın

Hemen Ara