Hacklink Suç Mu ?

Hacklink ve Black Hat SEO yapmak Türk Ceza Kanunu kapsamınca suç oluşturmaktadır. Bilindiği gibi SEO; web sitelerini arama motorlarının daha rahat bir şekilde taramasına olanak sağlayacak şekilde arama motoru kriterlerine uygun hale getirilmesi işlemidir.

Bu sayede web siteleri ve işletmeler, arama motorlarında üst sıralara çıkmakta ve bu oranda kazanç ve gelir elde etmektedir.  Hacklink ve Black Hat SEO ise arama motorlarında üst sıralarda yer almak için arama motoru kurallarını değiştirerek, bozarak veya yok ederek kısa vadede emek ve mesai harcamadan arama motorunda üst sıralara çıkma tekniğidir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kriterlere uyum sürecinin emek ve mesai gerektirmesidir. Doğal yollarla yapılan bir SEO çalışması 6-12 aylık emek sonrası kendini göstermekteyken Black Hat SEO ise emek ve mesai harcamadan, Google algoritmalarının kandırılması ve dolandırılması sonucu çok kısa vadede üst sıralarda çıkmanızı sağlayan yasadışı tekniklerdir.

İlgili teknikler Google gibi arama motorlarınca yasak olmasına rağmen, erişim sağlayıcıları tarafından yeteri kadar engellenememekte ve cezalandırılamamaktadır. Bu nokta da yapılması gereken bulunduğunuz ilde ki Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktır.

Çünkü ilgili eylemler Türk Ceza Kanunu madde 244 uyarınca suç oluşturmaktadır.

Türk Ceza Kanunu Madde 244:

  1. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üçyıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda kanun lafzından da anlaşılacağı üzere Google, Yahoo, Yandex gibi bilişim sistemini bozan, değiştiren ve sisteme hukuksuz veri yerleştiren kişiler yani hacklink ve black hat SEO yapan kişiler ilgili suçu işlemiş olmaktadır.

Yani kısacası ilgili kişileri ve siteleri şikayet ederek cezalandırmak mümkündür.

Peki Hacklink SEOSavcılık Şikayeti Nasıl Yapılır ?

Öncelikle savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır bunu açıklamak gerekmektedir. Bir suç şüphesi ile karşılaşıldığında suçtan zarar gören veya suçun işlendiğini gören kişi savcılığa yazılı bir dilekçe verir. Bu dilekçe ile suçu anlatır, delillerini ve kanıtlarını dilekçesine ek olarak ekler.

Bu işlem yapıldıktan sonra, savcılık ilgili dilekçe ve delilleri değerlendirir. Suçun oluştuğu hakkında “yeterli şüphe” varsa iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. “Yeterli şüphe” bulamazsa kovuşturmaya yer yoktur kararı verir ve şikayet son bulur.

Bu nokta da “yeterli şüphe” kavramı bulunacağınız şikayet açısından çok önem taşımaktadır.  Maalesef günümüzde vatandaşlar bir avukattan yardım almadan suç duyurusunda bulunmakta, yeterli şüpheyi dilekçelerinde kanıtlayamadıklarından şikayetleri çözümsüz kalmaktadır.

Peki Hacklink ve Black Hat SEO Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalı ? Yeterli Şüpheyi Nasıl Kanıtlayabiliriz ?

Hacklink Black Hat SEO Savcılık şikayet dilekçesi diğer suç duyuruları gibi muhakkak konusunda uzman (Bilişim hukuku, Türk Ceza Kanunu) avukatlarca hazırlanması gerekmektedir.

Yeterli şüphe ise savcılığa başvuru öncesi bir adli bilişim uzmanı tarafından alınacak rapor ile kanıtlanmalıdır. Bu raporda web sitesine yapılan teknikler, bu tekniklerin sade dille bir anlatımı, bu tekniğin diğer kişilere zararları tek tek belirtilmelidir.  (Her zaman mümkün olmasada rapor alınmadanda başvuru yapılması mümkündür. Savcılığın ikna edilmesi durumunda dosyaya devlet tarafından ücretsiz bir adli bilişim uzmanı atanmaktadır.)

Hacklink ve Black Hat SEO Yapmak Hukuki Tazminat Sorumluluğu Doğurur mu ?

Evet doğurur. Hem hukuka aykırı eylemi işleyen hem de hukuka aykırı eylemin yapıldığı web sitesi sahibi zarar verdiği kişilere karşı tazminat yükümlülüğü altına girer.

Bilindiği gibi meslek ve firma sahipleri sektör bazlı web siteleri açmakta, SEO bazlı çalışmalar yapmakta, emek ve mesai harcamaktadır. Bu emek ve mesainin karşılığı olarak da sektör bazda anahtar kelimelerde yükselmekte, bu yükselme sonucunda yeni müşteriler kazanmaktadır. Bu kazanılan müşteriler firmalara kazanç olarak dönmektedir.

Hacklink ve black hat SEO yapan bir firma ise emek ve mesai olmadan kısa zamanda üst sıralara çıkmakta, emek ve zamanla üst sıralara çıkan web sitelerinin yerini almaktadır. Bu nokta da sıralamada yerini kaybeden organik SEO yapan firma, müşteri kaybetmekte ve maddi zarara uğramaktadır. Bu uğranılan zarar Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca zararı verenlere karşı müteselsil tazminat yükümlülüğü doğurur ve haksız rekabet yaratır.

Türk Ticaret Kanunu Madde 55 “Haksız Rekabet” yaratan durumları tek tek sıralamıştır. Bu kanunun 1 fıkrasına bendi 8. bölümüne göre;

Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamayı” haksız rekabet saydığı görülmektedir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Madde 28/2 de; “Tüketiciye yönelik ticari uygulamaların, ortalama tüketicinin bilinçli olarak karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açması halinde, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu kabul edilir.”  şeklindedir.

Hacklink yada Black Hat SEO Sebebiyle Zarar Gören Firma Zararını Nasıl Tazmin Edebilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 56 haksız rekabete uğrayan ticari işletmelerinin seçimlik haklarını tek tek sıralamıştır. Bu kanuna göre haksız rekabete uğrayan firma açacağı hukuk davası ile;

  • Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,
  • Haksız rekabetin men’ini,
  • Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
  • Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini,
  • Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini,isteyebilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara