Ev Sahibi Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açabilir?

Ev Sahibi Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açabilir?; Kira sözleşmelerinde zaman zaman karşılaşılan uyuşmazlıklar, ev sahibi ve kiracı arasında önemli anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu durumlar karşısında ev sahibinin haklarını korumak ve sözleşme şartlarının ihlal edilmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceği büyük önem taşır.

Ev Sahibi Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açabilir?

Bu blog yazımızda, “ev sahibi tahliye davası” açma haklarından bahsedecek, tahliye davası açılmasını gerektiren durumları, kira sözleşmesine aykırı davranışları ve tahliye süreci boyunca dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ele alacağız. Dolayısıyla, kira sözleşmesi kapsamında yaşanabilecek problemler karşısında ev sahibinin haklarını nasıl koruyabileceğine dair kapsamlı bir rehber sunmayı amaçlıyoruz.

Ev Sahibi Tahliye Davası Açma Hakları

Ev sahibi tahliye davası açma hakkı, Türkiye’deki mülk sahipleri için kritik bir öneme sahiptir. Kiracının kira kontratında belirtilen şartlara uymaması durumunda, ev sahibi yasal yollarla mülkünü geri alma hakkına sahiptir. Ancak, bu süreç her iki taraf için de adil olmalıdır. Bu nedenle, ev sahibi tahliye davasını hangi durumlarda açabileceğini iyi bilmelidir.

Ev sahipleri, özellikle aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda tahliye davası açma hakkına sahiptir:

 • Kira Ödemesinin Gecikmesi veya Ödenmemesi: Kiracı kira ödemelerini belirlenen süre zarfında yapmazsa, ev sahibi tahliye işlemi başlatabilir.
 • Kira Sözleşmesine Aykırı Davranış: Kiracının, kira sözleşmesinde belirtilen kurallara aykırı davranışları (örneğin, mülkü hasar verme, izinsiz tadilat yapma) tahliye sebebi olabilir.
 • Mülkün Amacı Dışında Kullanımı: Mülkün, kiralanırken belirlenen amacın dışında kullanılması (örneğin, ticari amaçla kullanılması fakat sadece konut amaçlı kiralanması) tahliye için yeterli bir sebep oluşturabilir.

Tahliye davası açmak, ev sahibi için son çare olmalıdır. İlk adım olarak, kiracıyla iletişim kurmak ve konuyu çözmeye çalışmak önemlidir. Ancak, tüm çabalar sonuçsuz kalırsa, ev sahibi yasal yolları deneyebilir. Bu süreçte, ev sahibinin haklarını korumak ve adil bir çözüme ulaşabilmek için bir hukuk uzmanına danışması faydalı olacaktır. Ev sahibi tahliye davası, kira ilişkisinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmasına olanak tanırken, aynı zamanda mülk sahibinin haklarını da korumaktadır.

Tahliye Davası Açılmasını Gerektiren Durumlar

Ev sahibi olarak, mülkünüzde meydana gelebilecek birtakım durumlar, sizin lehinize bir ev sahibi tahliye davası açmanızı gerektirebilir. Bu durumlar genellikle kira sözleşmesinin ihlali ile ilgili olup, mülkünüz ve haklarınızın korunması için önemli adımlar arasında yer alır. İşte ev sahibi olarak tahliye davası açmanızı gerektirebilecek temel durumlar:

 1. Kira Ödemelerinin Düzensiz veya Eksik Yapılması: Kira sözleşmesinde belirtilen tarihlere riayet edilmeden, kira ödemelerinin gecikmesi veya hiç yapılmaması, tahliye davası için geçerli bir sebep oluşturur.
 2. Kira Sözleşmesine Aykırı Kullanım: Kiracının, mülkü kira sözleşmesinde belirtilen amaca aykırı kullanması (örneğin, mesken olarak kiralanmış bir yerin ticari amaçla kullanılması) ev sahibine tahliye davası açma hakkı verir.
 3. Mülke Zarar Verme: Kiracının mülke önemli ölçüde zarar vermesi veya değerini düşürecek davranışlarda bulunması.
 4. Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi: Kira sözleşmesinin süresinin dolması veya ev sahibi tarafından sözleşmenin feshedilmesine rağmen, kiracının mülkü boşaltmaması.

Bu durumlar, ev sahibi tahliye davası açılmasını haklı kılan önemli sebepler arasında yer alır. Ancak, tahliye işlemi başlatılmadan önce, söz konusu durumların net bir şekilde belgelenmesi ve kiracıya uygun bir şekilde iletilmesi gerektiğini unutmayın. Ayrıca, bu süreçte profesyonel bir hukuk danışmanlığı almak, işlemlerinizi daha sağlam bir zemin üzerine oturtmanızı sağlar.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Kira Sözleşmesine Aykırı Davranışlar ve Tahliye

Kira sözleşmesine aykırı davranışlar, ev sahibini tahliye davası açmaya zorlayabilecek en önemli nedenlerin başında gelir. Peki, hangi davranışlar kira sözleşmesine aykırı sayılır ve bu durumlar tahliye talebine nasıl yol açar? İşte, ev sahibi tahliye davası açma kararını etkileyebilecek kira sözleşmesine aykırı durumlar:

 • Kiranın Ödenmemesi: Kiracının kira bedelini belirlenen süre içinde ödememesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Kira sözleşmesinde belirlenen ödeme tarihinden itibaren belirli bir süre geçtikten sonra ev sahibi, tahliye davası açma hakkına sahiptir.
 • Mülkün Amacı Dışında Kullanımı: Kira sözleşmesinde belirtilen amacın dışında bir kullanım (örneğin, mesken olarak kiralanmış bir yerin ticari amaçla kullanılması) ev sahibi için tahliye davası açma gerekçesi oluşturabilir.
 • Zarar Verme ve İzinsiz Değişiklik: Kiracının mülke önemli zarar vermesi veya ev sahibinin izni olmadan değişiklik yapması da ev sahibinin tahliye davası açmasını gerektirebilir.
 • Alt Kiraya Verme: Sözleşmede belirtilmediği sürece, kiracının mülkü üçüncü bir şahsa alt kiraya vermesi sözleşme ihlali sayılabilir ve tahliye sebebi olabilir.

Her durumda, ev sahibi tahliye davası açmadan önce kiracıya ihlalin giderilmesi için makul bir süre tanımalıdır. Ancak bu süre içinde sorun çözülmezse, ev sahibi mahkeme yoluyla tahliye işlemine başvurabilir. Burada, işin uzmanı bir hukuk danışmanından destek almak, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Tahliye süreci, ev sahibi ve kiracı arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu nedenle, kira sözleşmesini oluştururken tüm detaylar net bir şekilde belirtilmeli ve her iki tarafın da hakları korunmalıdır. Ev sahibi tahliye davası, son çare olarak değerlendirilmelidir.

Tahliye Davası Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev sahibi tahliye davası, kira sözleşmesinin ihlali, ödeme gecikmeleri gibi bir dizi nedenden dolayı kiracıyı evden çıkarma niyetiyle başlatılan hukuki bir süreçtir. Bu süreç, hem ev sahibi hem de kiracı için çeşitli zorluklar ve dikkat edilmesi gerekenler içerir. İşte tahliye davası süreci ve bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar:

 1. Haklı Sebep Belirleme: Tahliye talebinde bulunmadan önce, ev sahibinin geçerli ve kanıta dayalı bir sebep belirlemesi gerekmektedir. Ev sahibi tahliye davası genellikle kira ödemelerinin yapılmaması, kira sözleşmesine uyulmaması veya mülkün hasar görmesi gibi durumlarda açılabilir.
 2. Yasal İhtara Başvurma: Tahliye süreci, genellikle kiracıya yasal bir ihtarname gönderilerek başlar. Bu ihtarname, kiracıya ihlal ettiği durumu düzeltmesi için yasal bir süre tanır.
 3. Dava Dilekçesi Hazırlığı: İhtar süresi içinde sorun çözülmezse, ev sahibi, tahliye davası açmak için bir avukatla çalışarak dava dilekçesi hazırlar. Dilekçede, tahliye talebinin nedenleri ve delilleri açıkça belirtilmelidir.
 4. Mahkeme Süreci: Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra, dava süreci başlar. Bu süreçte, hem ev sahibi hem de kiracı mahkemeye delillerini ve savunmalarını sunar. Ev sahibi, tahliye talebinin haklı gerekçelerini mahkemeye ikna edici bir şekilde sunmalıdır.
 5. Karar ve Uygulama: Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek bir karar verir. Tahliye kararı verilirse, kiracının belirli bir süre içinde mülkten ayrılması gerekir. Kararın uygulanmasında zorluk yaşanması durumunda, ev sahibi icra dairesinden yardım talep edebilir.

Ev sahibi tahliye davası, çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle, ev sahiplerinin süreci başlatmadan önce hukuki danışmanlık alması ve adımları dikkatlice planlaması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda tahliye edebilir?

Ev sahibi, kira sözleşmesinde belirtilen şartların ihlal edilmesi durumunda (örneğin, kira ödemelerinin sürekli gecikmesi), sözleşmenin sona ermesi, malın sahibinin veya birinci dereceden yakınlarının oturması gerektiği zamanlar, evin güvenli olmayan duruma gelmesi veya ciddi bir zarar görmesi gibi durumlarda kiracıyı tahliye edebilir. Ayrıca, evin yeniden inşası veya büyük bir tadilat için boşaltılması gerekiyorsa da tahliye talebinde bulunulabilir.

Kiracı sözleşme bitmeden tahliye edilebilir mi?

Evet, kiracı kira sözleşmesinde belirlenen yükümlülükleri ihlal ettiyse, örneğin kiranın sürekli olarak zamanında ödenmemesi, gayrimenkulün tahsis edildiği amaç dışında kullanılması veya komşulara düzenli olarak rahatsızlık verilmesi gibi durumlarda, ev sahibi sözleşme bitmeden de tahliye davası açabilir.

Tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye davasının süresi, davanın karmaşıklığına ve yerel mahkemelerin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, duruşmaların sayısı ve karara itiraz edilip edilmediğine bağlı olarak birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Canlı örneklerle bu sürenin daha da uzadığı veya daha hızlı sonuçlandığı durumlar olabilmektedir.

Kiracının tahliye edilmesi için hangi yasal süreç izlenir?

Ev sahibi tarafından kiracının tahliye edilmesi için izlenecek yasal süreç, öncelikle uygun bir tahliye ihtarının yapılmasını, ardından kiracının ihtara uygun hareket etmemesi durumunda tahliye davası açılmasını gerektirir. Dava, ilgili yerel mahkemede görülür ve mahkeme, tarafları dinledikten sonra bir karara varır. Mahkemenin tahliye kararı vermesi, bu kararın tebliğ edilmesi ve belirlenen süre içinde tahliye işleminin gerçekleştirilmesi bu sürecin aşamalarındandır.

Kiracı tahliye edildiğinde depozito iadesi nasıl olur?

Kiracının tahliye edilmesi durumunda, depozito iadesi genelde kira sözleşmesinde belirtilen koşullara göre işler. Tahliye edilen kiracının daireyi uygun durumda ve sözleşmede belirtilen hasarsızlık şartlarına uygun olarak bırakması gerekir. Depozito, olası hasarların bedeli, eksiğin tamamlanması ve ödenmemiş kiralar gibi kesintiler yapıldıktan sonra kiracıya iade edilebilir. Ancak uygulamada, ev sahibi ile kiracı arasında bu konuda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor ve bazen hukuki müracaat gerekebiliyor.

Yorum yapın

Hemen Ara