Doktor Hatası (Malpraktis ) Tazminat Davası

Doktor hatası (malpraktis), bu noktada avukatın hazırlamış olduğu dilekçe üzerinden buraya başvuru yapılması gerekmektedir. Bağımsız bir biçimde ve hiçbir yere bağlı olmadan çalışan doktorların davaları burada görülür. Bunun yanı sıra özel hastane ve benzeri yapılara dair davalarda da yine bu mahkemenin yetkili olduğunu ifade etmek lazım.

Doktor Hatası Davalarında Tazminat Şartları Nelerdir?

  • Herhangi bir kişinin hastalığının teşhisi sırasında yanlış bir yol izlenmesi, o şahsa dava açma hakkını tanımaktadır.
  • Muayenenin eksik olması bunlardan birisidir.
  • Hastalık ve hasta öyküsünün alınmaması da bunların arasında yer alır.
  • Teşhisin yanlış bir şekilde koyulması, bundan dolayı tedavini yanlış olması, kişiye tazminat davası açma hakkını tanır.

Doktorların Tazminat Sorumluğunda Hukuki Dayanak Nasıldır?

Haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan davalar bunların başında gelir. Hukuka aykırılık söz konusudur. Bunun sonucunda hasta zarar görü. Doktorun, insan bedeni üzerindeki her türlü standart dışı işlem, haksız fiil olarak kabul edilmektedir. Bir diğer dayanak ise sözleşmeye aykırılık olarak tanımlanmıştır. Örneğin vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesine göre dava açılabilmektedir. Yani tüm sürecin dayanakları yasal olarak açık bir biçimde belirtilmiştir.

Kamu Hastanelerindeki Doktor Hatası Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası, eğer bir devlet ya da devlete bağlı olan hastanede ortaya çıkıyorsa, daha farklı bir mahkeme üzerinden süreci başlatmak gerekmektedir. Ortada resmi bir kurumun yapmış olduğu hata mevcuttur. Bu yüzden idare mahkemesi yetkilendirilmiştir. Aile sağlığı merkezi, vakıf ya da devlet üniversitesi hastanelerindeki hataların, bu mahkemenin yetki alanında olduğunu hemen ifade etmek gerekiyor.

Tazminat Gerektiren Haller Nelerdir?

Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası gerektiren haller şöyledir;

  • Sağlık sorunlarının ne olduğunu tespit etme aşamasında testlerin çok büyük bir önemi vardır. Buna rağmen gerekli olan testlerin istenmemesi, hastalığın yanlı bir biçimde teşhis edilmesine neden olabilir. Bu durum, tazminat gerekçesi olarak kabul edilir.
  • Uygulanan tedavi, verilen ilaçlar, yanlış bir teşhis üzerinden söz konusu olduğu vakit, kişide başka bir hastalık ortaya çıkabilir. Böyle hallerde tazminat davası gündeme gelir.
  • Gerekli olan ısıtmaların yapılmaması durumunda, hastalığın daha kötüye gittiği durumlar da söz konusudur.
  • Bunun yanı sıra bozulmuş bir yiyeceğin verilmesi, bunun ardından ortaya çıkan zehirlenmeyi de unutmamak lazım.
  • Cerrahi operasyon sırasında kullanılan cihazların, araçların ve gereçleri doğru bir biçimde çalışmaması, bozuk olması, tazminat davalarının en dikkat çekici nedenleri arasında yer alır.

Bu ve bunun gibi benzeri durumlardan dolayı mağdur olan kişilerin, deneyimli ve uzman avukat eşliğinde süreci başlatması oldukça önemlidir.

Doktor Hatası Davalarında Zaman Aşımı Ne Kadar?

Doktor hatası (malpraktis) tazminat davası, devlet kurumundan kaynaklı olan bir durumun yargıya taşınması şeklinde gerçekleşiyorsa, bu noktada belirlenmiş zaman aşımı süresi 5 sene olarak ifade edilmektedir. Eğer bu hata özel doktor, özel hastane kaynaklı ise süre değişmektedir. 10 seneye kadar çıkabilmektedir. Vekalet sözleşmesi varsa süre 5 sene olarak kabul edilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara