Çıkmayan Kiracının Elektrik Ve Suyu Kesmek Olur Mu?

Çıkmayan Kiracının Elektrik Ve Suyu Kesmek Olur Mu?; Gayrimenkul sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, zaman zaman çözüme kavuşturulması zor durumlar yaratabilir. Özellikle, mülkten çıkmayan kiracılar söz konusu olduğunda, ev sahipleri kendilerini çaresiz hissedebilir. Bu bağlamda, “kiracının elektrik ve suyunu kesmek” gibi radikal çözümler akıllara gelebilir. Ancak bu eylemin hukuki açıdan sonuçlarını ve kiracı ile ev sahibi arasındaki hak ve sorumlulukları tam olarak anlamadan adım atmak, daha büyük sorunlara yol açabilir.

Çıkmayan Kiracının Elektrik Ve Suyu Kesmek Olur Mu?

Bu yazıda, kiracının haklarını ve sorumluluklarını, elektrik ve su kesme işleminin yasallığını, çıkmayan kiracı için izlenebilecek yasal yolları, kesintinin muhtemel sonuçlarını ve karşılaşılan sorunlara çözüm yolları ile alternatifleri ele alacağız.

Kiracının Hakları ve Sorumlulukları

Kiracıların da kendi hakları ve üzerlerine düşen sorumluluklar vardır. Bu denge, kiralama sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için temel bir öneme sahiptir. Kiracının en temel haklarından biri, kiraladıkları mülkü güvenli ve sağlıklı bir durumda teslim almaktır. Aynı zamanda, mülk sahibi tarafından önceden haber verilmeden mülke girilmesi gibi durumlar karşısında mahremiyetlerinin korunması da kiracının hakkıdır.

Kiracının Sorumlulukları:

 • Kiranın zamana uygun ödenmesi,
 • Mülkün hasar görmemesi ve bakımının yapılması,
 • Komşuluk hukukuna uygun davranılması,
 • Mülk sahibine, mülk ile ilgili ciddi sorunlar hakkında bilgi verilmesi,
 • Kiralama sözleşmesinde belirtilen diğer şartlara uymak.

Kiracının Hakları:

 • Mülkü kullanma hakkı,
 • Mahremiyetin korunması,
 • Güvenli ve sağlıklı bir oturma ortamı,
 • Mülk sahibinin önceden haber vermeden mülke giriş yapmaması,
 • Mülkün temel tesisatlarının (elektrik, su, ısıtma gibi) çalışır durumda olması.

Kiracının elektrik ve suyu kesmek, kiracının temel haklarını ihlal edebilecek ciddi bir adımdır. Bu sebeple, mülk sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan sorunların çözümünde “kiracının elektrik ve suyu kesmek” yöntemine başvurmadan önce, yasal yollar ve alternatif çözüm yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Kiracı haklarına saygı göstermek ve sorumlulukların farkında olmak, her iki tarafın da menfaatinedir ve potansiyel anlaşmazlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar.

Çıkmayan Kiracının Elektrik Ve Suyu Kesmek Olur Yasal mı?

Kiracının elektrik ve suyu kesmek, mülk sahipleri tarafından sıkça merak edilen ve tartışılan bir konudur. Kiracıların kira sözleşmesine uymaması veya belirlenen süre içinde mülkten çıkmaması gibi durumlar karşısında mülk sahipleri, işin içinden çıkabilmek adına bazen radikal kararlar alabiliyorlar. Ancak bu tür eylemlerin yasal zeminde durup durmadığı büyük önem taşır.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, mülk sahibinin, kiracının elektrik ve suyu kesmesi kesinlikle yasal değildir. Anayasanın sağladığı temel hak ve özgürlükler çerçevesinde her birey, yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan temel hizmetlere erişim hakkına sahiptir. Bu hizmetler arasında elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlar da yer alır. Dolayısıyla, kiracının elektrik ve suyu kesmek, bu temel hakların ihlali anlamına gelir ve hukuki sonuçlar doğurabilir.

Yasal Uyarılar ve Alternatifler:

 • Yasal Olmayan Eylemler: Kiracının elektrik ve suyu kesmek, mülk sahibini hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu tür eylemler, mülk sahibine karşı dava açılmasına ve maddi/manevi tazminat taleplerine yol açabilir.
 • Yasal Yollar: Mülk sahibi, sorunlu kiracı ile ilgili yasal süreci başlatmalı ve tahliye kararını yasal yollarla elde etmeye çalışmalıdır. Bu, hem daha adil hem de daha güvenli bir çözüm yoludur.

Sonuç olarak, kiracının elektrik ve suyu kesme eylemi, hem ahlaki hem de yasal olarak kabul edilemez bir davranıştır. Mülk sahiplerinin, yaşanabilecek anlaşmazlıkları çözmek adına hukuki süreçlere başvurması ve profesyonel destek alması önemlidir.

Çıkmayan Kiracı İçin Yasal Yollar

Kiracının elektrik ve suyu kesmek, ev sahipleri tarafından sıkça başvurulan bir yöntem olsa da, bu durum yasal açıdan çeşitli sorunlara yol açabilir. Peki, çıkmayan kiracılar karşısında ev sahipleri hangi yasal yollara başvurabilir?

Öncelikle bilinmesi gereken, hiçbir zaman kiracının elektrik ve suyu kesmek gibi adımlar atmadan önce yasal yolların araştırılması gerektiğidir. İşte bu konuda dikkate alınması gereken bazı yasal yollar:

 1. İhtarname Gönderimi: Kiracıya, kira sözleşmesinin ihlali nedeniyle yazılı bir ihtarname göndererek, sözleşmeye uygun hareket etmesi veya belirlenen süre içinde evi boşaltması istenir. Bu, kiracının evi boşaltması için atılan ilk adımdır ve genellikle noter aracılığıyla yapılır.
 2. Tahliye Davası Açma: İhtarnameye rağmen kiracının çıkmaması durumunda, tahliye davası açmak en etkili yollardan birisidir. Bu dava, kiracının kira kontratını ihlal ettiğini ve tahliye edilmesi gerektiğini mahkemeye sunar.
 3. Sulh Hukuk Mahkemesi: Kiracının tahliyesi için sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Mahkeme, durumu inceleyerek ev sahibinin lehine karar verebilir.

Kiracının elektrik ve suyu kesmek, genellikle yasal olmayan bir yöntemdir ve bu, ev sahibini hukuki sorumluluklar altına sokabilir. Bunun yerine, yukarıda belirtilen yasal adımlar, çıkmayan kiracı ile başa çıkmanın en doğru yoludur. İnceleme yapmadan, kiracının elektrik ve su hizmetlerini kesmek daima en son çare olmalıdır. Yasal süreçler, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını gözeten bir yapıda ilerlemelidir.

Elektrik ve Su Kesintisi Sonuçları

Kiracının elektrik ve suyu kesmek, ilk bakışta çözüm gibi görünse de uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kiracı ile ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde sıklıkla akla gelen bu yöntem, aslında daha büyük problemlere yol açabilir.

 • Hukuki Yaptırımlar: Kiracının elektrik ve suyu kesmek, Türk hukuk sisteminde yasal bir işlem olarak kabul edilmemektedir. Bu tür bir davranış, “haksız eylem” olarak nitelendirilebilir ve kiracı tarafından dava açılmasına sebep olabilir. Bu durum, ev sahibi için hukuki sorunlara ve maddi kayıplara yol açar.

 • Morali Bozuk Kiracılar: Bu tür kesintiler, kiracıların yaşam kalitesini direkt olarak etkiler ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkileri daha da gerer. Elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların kesilmesi, kiracıların mağduriyetini artırır ve ev sahibi hakkında olumsuz görüşlerin oluşmasına neden olur.

 • Maddi Kayıplar: Kiracının elektrik ve suyu kesmek, kiracının taşınmasına yol açabilir. Ancak bu durum, evin boş kalması ve yeni bir kiracı bulana kadar ev sahibinin gelir kaybına uğraması anlamına gelir.

Çözüme Odaklanmak Önemli:
Kiracıların elektrik ve suyu kesmek yerine barışçıl ve yasal yollarla sorunların çözülmesi her iki taraf için de daha sağlıklı ve kalıcı çözümler sunar. Sorunların diyalog yoluyla ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi, uzun vadeli ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşır.

Çözüm Yolları ve Alternatifler

Çıkmayan kiracılarla başa çıkmanın en uygun yolu, yasalara uygun hareket etmektir. Kiracının elektrik ve suyu kesmek gibi yöntemler, birtakım yasal ve etik sorunlara yol açabilir. Ancak, kiracıyla iletişimi güçlendirerek veya alternatif çözümler geliştirerek bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.

 • İletişim Kurmak: Öncelikle kiracınızla açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalışın. Problemli durumların altında yatan sebepleri anlamaya çalışarak, ortak bir zemin bulabilirsiniz.

 • Arabuluculuk: Tüm tarafların menfaatlerini gözeterek, bir uzman eşliğinde çözüm arayışına gitmek, kiracının elektrik ve suyunu kesmek gibi aşırı yöntemlerden kaçınmanıza yardımcı olur.

 • Yasal Danışmanlık Almak: Hukuki süreçler karmaşık olabilir. Bu nedenle, bir avukattan yasal danışmanlık almak, haklarınızı ve sorumluluklarınızı tam olarak anlamanıza yardımcı olur.

 • Tahliye Davası: Kiracınızla ilgili tüm diyalog ve arabuluculuk çabaları başarısız olduysa, yasal yollara başvurabilirsiniz. Tahliye davası açarak, kiracınızın mülkten çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

 • Depozito Kullanımı: Kiracı tarafından ödenen depozito, kiracının mülkte neden olduğu zararların giderilmesi için kullanılabilir. Ancak, bu işlem için yasal prosedürleri takip etmek önemlidir.

Kiracınızla yaşadığınız sorunları çözerken, kiracının elektrik ve suyunu kesmek gibi hukuki açıdan sakıncalı olabilecek yöntemlere başvurmadan önce yukarıda bahsedilen alternatif çözüm yollarını göz önünde bulundurmanız, sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Unutmayın, her sorunun bir çözümü vardır ve en iyi çözüm genellikle taraflar arası diyalog ve anlayış ile bulunur.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Çıkmak istemeyen kiracının elektriğini ve suyunu kesmek yasal mıdır?

Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi veya evi boşaltmaması durumunda, mülk sahibinin elektrik veya su gibi temel hizmetleri kesmesi, Türk hukukuna göre yasal değildir. Kiracıya karşı alınacak her türlü önlem, hukuki yollarla ve icra takibi gibi yasal süreçler dahilinde yapılmalıdır. Bu tür bir kesinti, özellikle kira sözleşmesi devam ederken, kiracının temel yaşam haklarına müdahale olarak kabul edilebilir ve mülk sahibine hukuki yaptırımlar getirebilir.

Kiracıyı evden çıkarmak istediğimde yasal olarak hangi yollara başvurabilirim?

Kiracının evden çıkması gerektiğinde, mülk sahibi olarak, öncelikle kira sözleşmesine uygun bir şekilde ihbarname göndererek kiracıyı uyarmalısınız. Kiracı ihbarda belirtilen süre içinde çıkmazsa, tahliye davası açarak yasal yollara başvurmanız gerekebilir. Tahliye talebi üzerine mahkeme, durumun incelenmesi sonucunda haklı bulursa, kiracının tahliyesine karar verebilir. Mahkemenin kararı sonrası, icra yoluyla kiracının tahliyesi sağlanabilir.

Tahliye davası açma süreci ne kadar sürer?

Tahliye davası süreci, dava açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna, davanın karmaşıklığına ve toplanması gereken delillere göre değişiklik gösterir. Genel olarak, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilecek bir dava sürecinden bahsedilebilir. Ancak ivedilik arz eden durumlarda ve açık delillerin olduğu hallarda bu süreç daha kısa sürebilir.

Kiracım kira bedelini ödemiyor, bu durumda ne yapabilirim?

Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde, kira sözleşmesinin şartlarına göre hareket edebilirsiniz. Ödeme yapılmadığına dair yazılı bir ihtar çekerek kiracınızı uyarabilir ve bu durumun devam etmesi halinde yasal işlem başlatmakla tehdit edebilirsiniz. Kira ödemesinin yapılmadığına dair somut delillerle birlikte, ihtar sonrası belirli bir süre geçmesine rağmen kira bedeli hala ödenmediyse, alacak davası veya tahliye davası açabilirsiniz.

Kiracının depozito bedelini ödememesi halinde, mülk sahibi olarak haklarım nelerdir?

Depozito, kira sözleşmesinde belirtilen şartlar altında kiracının mülke verdiği zararları karşılamak için bir güvence olarak alınır. Kiracı çıktıktan sonra, eğer mülkte herhangi bir zarar tespit edilmişse, zararın maliyeti kadar depozitodan kesinti yapılabilir. Kiracının depozito bedelini ödememesi durumunda, mülk sahibi olarak yasal yollarla alacağınızı talep edebilirsiniz. Bu süreç genellikle, alacak davası açarak icra takibi yoluyla gerçekleştirilir.

Yorum yapın

Hemen Ara