info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Miras Avukatı

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Miras Avukatı

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Mersin Miras Avukatı


Ölen bir kişinin geride bıraktığı taşınan ya da taşınmayan mallara miras adı verilmektedir. Bunların paylaşımı kanunda açık bir biçimde belirtilmiştir. Mersin miras avukatı, böyle davalarda vermiş olduğu hizmetle bilinmektedir.


Mirasçılık Ne Anlama Geliyor?


Kanunlarımıza göre iki tip mirasçılık söz konusudur. Bunlardan birisi yasal mirasçılık olarak bilinir. Bu noktada mirası bırakan kişinin iradesi söz konusu değildir. Onun ölümünden sonra malvarlığından pay alacak olan kişiler, kanuna göre düzenlenmiştir. Bunların arasında altsoy sayesinde yaşamına devam eden eş, evlatlık olan kişi, kan hısımları söz konusudur. Atanmış mirasçı ise mirasçı olarak bilinen şahsın, kendi iradesi çerçevesinde malını bıraktığı kişi olarak bilinmektedir.


Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Olur?


Mersin miras avukatı, mal paylaşımı ve miras gibi konularda davayı açar ve takip eder. Mirasta mal paylaşımına dair şunları söylemek mümkündür;

  • Altsoy, birinci derecede zümre olarak kabul edilir. Yani mirası bırakmış olan kişileri çocukları ve bunlardan doğmuş olan torunları ile onların çocuklarını kapsar. Eşit bir biçimde paylaşım söz konusudur. 
  • İkinci derece zümre ise kişini babası ve annesini ifade etmektedir. Onların da mirastan pay alma hakkı söz konusudur. Eşit bir biçimde olması gerekmektedir. Eğer anne ve babası ölmüşse, onlardan devam eden altsoyların böyle bir talepte bulunması mümkün olacaktır.
  • Buna ek olarak üçüncü derece mirasçılar ise büyükbaba ve büyükanne olarak ifade edilmiştir.


Mirasta Eşin Hakkı Nasıldır?


Mersin miras avukatı hizmet alanı içerisinde, ölen kişini eşinin durumu da dava konusu olabilmektedir. Buna göre eşler, hiçbir şekilde yukarıda bahsetmiş olduğumuz zümreler içerisinde yer almazlar. Diğer zümrelere göre o grup içine dahil olabilirler. Tek başlarına bir hakları yoktur. Eğer sağ olan alt soyla beraber mirasçı olursa, malın dörtte birini alır. Anne baba zümresi çerçevesinde yarısını alma hakkına sahiptir. Büyükanne ve büyükbaba ile beraber miras zümresi içinde kabul ederse, alacağı pay dörtte üç şeklinde ifade edilmiştir. Üç zümre de söz konusu değilse, malın tümü ona kalacaktır.
Mersin Miras Avukatı Davaları Nelerdir?


Mersin miras avukatı şu tip davalara bakmaktadır;

  • Tapunun iptali davası bunlardan birisidir. Mirasçının ölümünden önce hileli bir biçimde malın kaçırılması olarak bilinen bir süreç söz konusudur.
  • Mirasta denkleştirme adıyla karşımıza çıkan bir dava vardır. Bu da miras avukatının bakmış olduğu davalar içinde yer alır.
  • Bunun yanı sıra tenkis davası söz konusu olabilmektedir.
  • Ayrıca mirasın reddi, miras şirketinin yönetilmesini gerçekleştirmek, miras hakkından feragat etmek gibi daha birçok farklı konuda avukatın yetkili ve bilgi sahibi olduğunu ifade edebiliriz.


Miras Davalarında Yetkili Mahkeme Hangisidir?


Mersin miras avukatı, davanın türüne göre yetkili mahkemeye gitmektedir. Buna göre eğer terekenin tespit edilmesi gibi bir durum söz konusu olursa, bu anlamda yetkili olan mahkeme sulh hukuk olarak karşımıza çıkıyor. Aynı mahkeme içerisinde terekenin defterinin tutulması, mümessilin tayin edilmesi, vasiyetnameye dair davalar da görülebilmektedir. Bunun yanı sıra eğer muris muvazaası sebebiyle tapu iptal edilirse, bunun ardından ortaya çıkacak olan tescil davalarının asliye hukuk mahkemesinde görüleceğini söylemek lazım.


Mersin Miras Avukatı Önemi Nedir?


Mersin miras avukatı, yukarıda bahsettiğimiz konular ve fazlası hakkında gerekli olan her türlü deneyim ve bilgiye sahiptir. Bundan dolayı ilk olarak dilekçe yazarak, doğru mahkemeye gitmekte, davanın açma sürecini başlatmaktadır. Taleplere göre bir yol haritası oluşturulduktan sonra dava yürütülmektedir.

telefon ikonu
Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
mail ikonu
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
adres ikonu
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin