info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Marka Patent Avukatı

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Marka Patent Avukatı

Marka Patent Avukatı

Marka Patent Avukatı

Marka Patent Avukatı Mersin


Herhangi bir firmanın vermiş olduğu hizmet, sahip olduğu ürünler; sahip olunan tabela, logo, simge, sözcükler sayesinde başka işletmelerden ayrılabilmektedir. Buna marka adı verilir. Marka patent avukatı Mersin sınırları içinde, bu konunun ihlal edilmesine yönelik olan davalara bakar. Fikir ve Sanat Eserleri kanunu içerisinde markanın tanımı, nasıl olacağı, hükümleri açık olarak tasarlanmıştır. Mutlaka tescil işleminin sorunsuz bir biçimde yapılması gerekmektedir.


Marka İhlallerinin Takibi Ne Anlama Geliyor?


Marka patent avukatı Mersin kentinde, bu anlamda yaşanan sorunların çözümü noktasında sürece hakimdir. Bir firmanın sahip olduğu markanın ihlal edilmesi gibi durumlar zaman zaman yaşanabilir. Böyle bir halde Sınai Mülkiyet Kanunu devreye girer. Bu yasa baz alınarak şikayette bulunmak mümkün olacaktır. Bunun ardından adli para cezası ya da hapis cezası gibi yaptırımlar ortaya çıkabilmektedir. Şikayet için düzenli bir takip gerekmektedir. Bir avukatın süreç içine dahil olması, daha etkili bir biçimde çözümün ortaya çıkmasını sağlar.


Marka Tescili Nasıl Yapılır?


Marka patent avukatı Mersin şehrinde, tescil davalarına da bakmaktadır. Bunun için gerekli olan bazı belgeler söz konusudur. Bunların başında is tescil başvuru formu gelir. Kesinlikle markanın sahibi olan kişi tarafından doldurulması esastır. Ayrıca başvuru sırasında ücretin yatırılması şarttır. Hangi marka tescil edilecekse, ona dair logo ve örnek belirtilmelidir. Bunun sunulması gerekmektedir. Böylelikle hem marka hem de onun sahibi olan kişi koruma altına alınmış olur. Markanın bu şekilde tescil edilebilmesi için kesinlikle daha önce başvuru konusu olmaması gibi bir kriter öne çıkmaktadır. 


Hangi İşaretler Marka Tescilinde Kullanılamaz?


Marka tescilinde kullanılamayacak olan işaretler şöyledir;

 • Genel ahlaka ve kamu düzenine ters olan markaların tescili söz konusu değildir.
 • Bunun yanı sıra tanınmış ve bilinen markaların işaretleri de kullanılamaz.
 • Dini anlamda bazı değerleri ifade eden simgeler kapsam dışındadır.
 • Devletin yetkili kurumları tarafından açık bir biçimde kullanılması yasaklanmış olan simgeler, semboller, şekiller hiçbir zaman tescil edilemez.
 • Daha önceden tescili gerçekleştirilmiş olan semboller için de aynı şeyi söylemek lazım.
 • Halka mal olmuş olan her türlü kültürel değer ve tarihi simgelerin tescili gibi bir durum yoktur.


Marka Patent Avukatı Hangi Davalara Bakar?


Marka patent avukatı Mersin şehrinde çevresindeki şu tip davalara bakabilmektedir;

 • Marka haklarına yönelik yapılan her türlü tecavüz davalarında el koyma, baskın ve tedbir gibi işlemler uygulanabilmektedir. Böyle hallerde avukat, süreci kısaltır ve olumlu sonuç alınması noktasında büyük bir avantajı da beraberinde getirmektedir.
 • Markanın haczedilmesi, lisansı ve rehin alınması gibi daha farklı işlemler de söz konusudur.
 • Avukat aynı zamanda hakların ihlal edilmesi ve bunun başarılı bir biçimde takip edilebilmesi davalarıyla da ilgilenmektedir.
 • Unvan ve adres değişiklikleri ise bir diğer konu olarak karşımıza çıkar.
 • Marka başvurusu sonrasında yapılan itiraz, başvurunun gerçekleştirilmesi ve bunun tescili de söz konusudur.


Marka Patent Davaları Nasıl Açılır?


Marka patent avukatı Mersin kentinde davayı açabilmek adına sizden vekalet alır. Bunun sonrasında bir dilekçe hazırlanır. Bu noktada yetkilendirilmiş olan mahkeme, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi adıyla bilinmektedir. Suç duyurular için de gidilecek adres burasıdır.


Marka Patent Davası Avukatları


Marka patent avukatı, mevcut konuya dair tüm hükümleri iyi bir şekilde bilmiş olduğundan dolayı, sürecin hızlı bir biçimde ilerlemesini sağlar. Bunun yanı sıra ilgili davalarda çok farklı parametre vardır. Bunların tümüne hakim olan avukat, başarılı sonuç alma çerçevesinde avantaj sağlar.

telefon ikonu
Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
mail ikonu
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
adres ikonu
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin