info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Gümrük Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku


Ticaret mal alımı ve satımı olarak ifade edilen bir etkinliktir. Binlerce yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Devlet kavramı ve sınırların ortaya çıkmasından sonra bu tip etkinlikler belli kurallara göre yapılmaya başlanmıştır. Herhangi bir eşyanın bir devletin sınırları içerisinden girmesi, gümrük olarak bilinen kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku, bu noktada öne çıkar.


Gümrük Hukuku Ve Dış Ticaret Hukuku Kapsamı Nasıldır?


Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku iç içe geçmiş olan kurallar bütünüdür. Malların denetimi, ülkeye kabul edilmesi ya da dışarıya satılan malın neye göre ihracının yapılacağı gibi birçok farklı hususa dair düzenlenme içermektedir. Böylelikle dış ticaret, mevcut kriterler üzerinden yapılmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan her türlü sorun, uyuşmazlık, anlaşmazlık ise mevcut hukuk kapsamında ele alınmaktadır.


Gümrük Hukuku Ve Dış Ticaret Hukuku Kanunu Nedir?


Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku ile alakalı olarak, Cumhuriyetin ilk yıllarında bir kanun çıkarılmıştır. Ancak zaman içinde ihtiyaçlara yanıt vermediği için değişik senelerde düzenlemeye gidilmiştir. Türkiye'nin AB'ye adaylık başvurusu sürecinde Gümrük Birliğine dahil olmasının ardından yeni birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktada Gümrük Kanunu 2009 senesinde yeniden yazılmıştır. Böylelikle kanun içindeki birtakım kavramların tanımlamaları, gümrük yükümlülüğü doğuran haller, para cezaları, transit rejimi gibi konulara dair ayrıntılı hükümler söz konusu olmuştur. Böylelikle uyuşmazlık ve anlaşmazlık durumlarında neler yapılacağı açık bir biçimde ifade edilmiştir.


Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukukunda Önleyici Danışmanlık Nedir?


Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku çerçevesinde her türlü şirket ve şahısın, sadece uyuşmazlık durumlarına değil, aynı zamanda ticaret öncesinde de avukattan destek alması mümkün olacaktır. Buna göre şu tip hizmetler karşımıza çıkar;

  • Hedef olarak belirlenmiş olan ülkenin mevzuatı belirlenmelidir. Ticaret yapılacak olan ülkenin kanunları, kuralları, gümrük yasaları son derece önemlidir. Bilinmediği taktirde birtakım sorunların ortaya çıkması doğaldır. Böyle hallerle karşı karşıya gelmemek için gümrük ve dış ticaret hukuku avukatı ile süreci yönetmek daha mantıklı olacaktır.
  • Buna ek olarak önleyici hukuki danışmanlık olarak bilinen bir başka kavram daha vardır. Risk analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bazı ülkelerde fiili durumlar ve hukuki çerçeve birbirinden farklı olabilir. Bundan dolayı profesyonel bir hizmeti alınması gerekmektedir.


Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku Davaları Nasıldır?


Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku davaları söyle sıralayabiliriz;

  • Zaman zaman ortaya çıkan haksız rekabet durumları mahkemeye taşınmaktadır. Bu konuda avukat bilgi sahibidir.
  • Tüketicinin korunması, yasa ile güvence altına alınmıştır. Bunun aksi hallerinde ise olay yargıya intikal eder.
  • Yurtdışı alacak takibi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hukuki anlamda bunun yapılması, alanında deneyimli bir avukat ile mümkün olacaktır.
  • Gümrük işlemlerinde de avukatların hizmet vermesi gibi bir durum söz konusudur.
  • Bu açıdan bakıldığı zaman avukatın, gümrük ve dış ticaret hukuku ile alakalı olan davalarda yetki ve bilgi sahibi olduğunu söylemek lazım. Çünkü sadece Türkiye'deki değil, ticaret yapılan ülkedeki kanunları da iyi bir biçimde bilmektedir. 


Gümrük Hukukuna Göre Uyum Denetimi Nedir?


Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku davalarında uyum denetimi hizmeti vardır. Buna göre tedarikçi ile olan sözleşme incelenir. Lisans ve royalti ödemeleriyle alakalı uygulamaların tümü gözden geçirilir.


Gümrük Hukukuna Göre Uyuşmazlık Yönetimi Nedir?


Uyuşmazlık yönetimi, bu hukuk dalında uzmanlaşmış olan kişilerin ilgi alanı içerisindedir. Gümrük kaynaklı uyuşmazlıkların ortaya çıkması sonrasında takip edilecek olan yol belirlenir. Para cezalarına karşı itiraz yapılır.

telefon ikonu
Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
mail ikonu
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
adres ikonu
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin