info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku


Borçlar hukuku - icra iflas hukuku, özel bir dal olarak kabul edilir. Eşitler olarak kabul edilen kişilerin arasındaki her türlü borç ilişkisini düzenlemiştir. Bundan dolayı son derece ayrıntılıdır. Buradan hareketle icra iflas hukuku ise 2004 numaralı bir kanun olarak karşımıza çıkar. Alacak sonrasında borcun nasıl ve hangi hükümlere göre tahsil edileceğini açıklamaktadır. İflasın oluş halleri ve benzeri değişik kuralların tümünü içermektedir.


Borçlar Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?


Borçlar hukuku - icra iflas hukuku çerçevesinde ilk olarak borcun tanımını yapmak gerekiyor. İki ya da bundan daha çok şahıs arasında gerçekleştirilen bir eylemdir. Üç tane unsuru vardır. Bunlar borçlu, edim ve alacaklı şeklinde ifade edilmiştir. Borç ilişkisinin kendi başına ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu doğuran birçok neden vardır. Sözleşme bunlardan birisidir. Ayrıca haksız eylem ve sebepsiz mal edinimi de unutulmamalıdır.


Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar Nedir?


Borçlar hukuku - icra iflas hukuku ile alakalı olarak borcun türleri değişiklik gösterebilmektedir. Bunlardan birisi hukuki işlemden kaynaklıdır. Tek taraflı ya da çok taraflı olabilir. Mirasın reddedilmesi, takasın beyanı ve vasiyet, tek taraflıdır. Buna göre bir süreç söz konusudur.


Borçlar Hukuku Alanında Hangi Tip Davalar Vardır?

 

 • Borçlar hukuku - icra iflas hukuku ile alakalı olarak şu tip davalarda avukatlar hizmet vermektedir;
 • Her türlü alacak davası bu kategori içerisinde değerlendirilebilir.
 • Hukuki danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
 • Manevi ve maddi tazminatlar bu çerçevede yer almaktadır.
 • Trafik kazasından sonra açılacak olan tazminat davaları borçlar hukukuna göre tanımlanmıştır. 
 • Aynı zamanda müdahalenin men-i, tapu iptali, kiranın alacağına dair davalar da bu mahkemelerde görülmektedir.
 • Davaların bir avukat eşliğinde sürdürülmesi önemlidir.


İcra ve İflas Hukuku


Borçlar hukuku - icra iflas hukuku çerçevesinde icra ile iflas olarak tanımlanmış olan bir dal daha bulunur. Buna göre alacaklı olan bir kişi, bunu çok kısa yoldan ve hızlı bir biçimde tahsil edebilmektedir. Bu noktada belirlenmiş olan hükümler vardır. Tüm süreç, icra adı verilen yöntem üzerinden yürütülmektedir. Böylelikle hemen sonuç alınabilir. Borçluların ve alacaklıların nasıl bir yol izlemesi gerektiği açık bir biçimde ifade edilmiştir. Buna ek olarak konkordato ve iflas durumları da ayrıntılı olarak bu hukuk dalı içerisinde yer alır. Bunun için yetkilendirilmiş olan mahkeme ise icra mahkemesi adıyla bilinmektedir. Başvuru işlemleri avukat aracılığıyla ve doğru şekilde doldurulmuş olan dilekçe ile yapılmalıdır.


İcra ve İflas Davalarına Dair Süreç Nasıldır?

 

 • Şikayet süresi 3 ay ile 2 sene arasında değişmektedir.
 • Zamanaşımı süresi ise 8 sene olarak belirtilmiştir.
 • Yargılama usulüne baktığımız zaman ifade edilmiş olan deliller üzerinden sürecin başlatılması söz konusudur.
 • Savunmanın ardından sadece bir defaya mahsus olmak üzere soruşturma genişletilebilir.
 • Bunun yanı sıra savcılar, özellikle icra ceza olarak bilinen davalarda mahkemeye katılmazlar.
 • Burada görülen bir dava, başka bir mahkemelerdeki herhangi bir ceza davası ile hiçbir şekilde birleştirilmez. 


İcra ve İflas Hukuku Dava Türleri Nasıldır?


Borçlar hukuku - icra iflas hukuku ile alakalı olarak birçok değişik gerekçe üzerinden dava açılabilmektedir. Bunların başında ise icra ceza davaları gelmektedir. Bunun yanı sıra tasarrufun iptali gibi durumlar söz konusudur. Menfi ispat, istirdat, itiraz ya da itirazın iptali de icra ve iflas hukukuna göre görülen davalardır. 
 

telefon ikonu
Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
mail ikonu
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
adres ikonu
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin