Av. Arb. T.S.T

Avukat T.S.T Mersin ilinde doğmuş olup Palma Hukuk ve Avukatlık Ofisinin 3 kurucu ortağından birisidir. T.S.T yaptığı hukuki çalışmalar sayesinde kısa zamanda Mersinin tanınan başarılı avukatlarından biri haline gelmiştir. Palma Hukuk Ofisi ise Mersin iline kurumsal firma anlayışını getiren ilk hukuk bürosudur.

T.S.T kurucusu olduğu Palma Hukuk , Mersin ofisi merkez olmak suretiyle Türkiye’nin her ilinde hizmet vermektedir. İlkemiz çağdaş avukatlık zihniyeti ile hızlı ve eksiksiz hukuksal yardım sağlamaktadır.

Avukatlık büromuz geniş referans ağı , geniş kadrosu ve büro avukatlarının İngilizce servis sağlayabilmesi sebebiyle yurtiçi ve yurtdışında yaşayan birey ve şirketlere hizmet verebilmektedir.

Müvekkillerimiz yerli-yabancı bireyler ile yerli-yabancı çok uluslu ticari, sanayi ve finans kuruluşlarıdır.

Avukatlık büromuz çağdaş ve yenilikçi vizyonu sebebiyle hukukun bir çok alanında hizmet vermektedir. (Ceza,Hukuk,İdari vb…) Çalışmalarımızı her geçen gün genişletmekte, hukukun her alanında hizmet sunmak için bıkmadan usanmadan çaba sarf etmekteyiz.

T.S.T üye olduğu dernekler , vakıflar ve çalışmaları ;

  1. ) T.S.T Rotabusiness dergisi hukuk yazarı olup , her ay hukukun bir çok alanında hukuki makaleler yayımlamaktadır. (Yayın ve makaleleri için ziyaret edebilirsiniz.)
  2. ) T.S.T 2012-2014 tarihleri arasında ELSA Mersin Association adlı dernekte başkan yardımcılığı yapmıştır.
  3. ) T.S.T MERSİD (Mersin Genç İş Adamları Derneği) kurucu üyesidir. İlgili dernekte çalışmaları halen hızla devam etmektedir.
  4. ) T.S.T 2014-2016 tarihleri arasında Toros Rotaract adlı dernekte yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
  5. ) T.S.T yeni uzlaştırma yasası kapsamında , uzlaştırmacı avukattır.
  6. ) T.S.T Mersin Rota Yelken Klubü üyesidir.

Vizyonumuz , Misyonumuz ve İlkelerimiz

Kurumsal Kimlik

Avukatlık büromuz Mersinde ki ilk kurumsal hukuk firmalarından biridir.Avukatlarımız Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde ki kurumsal yapıyı Mersine getirerek , Mersine hukuk alanında yeni bir anlayış getirmişlerdir. Avukatlık büromuz güçlü kurumsal kimliği ile müvekkillerine eksiksik hukuksal servis sağlamaktadır.

Gizlilik ve Mesleki Sır

‘Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Uygun ücret

Türkiye’nin tecrübeli ve dinamik avukatları arasında yer alan avukatlarımız verdikleri bu hizmetleri müvekkil ve müşterimize uygun ücretlerle sunabilmektedirler. Büromuz; bünyesindeki avukatlar veya birlikte çalıştığı diğer illerdeki hukuk büroları vasıtasıyla, müvekkillerin Türkiye’nin her tarafındaki avukat ihtiyacına cevap verebilmektedir. Böylelikle, hukuk büromuz bugün yüzlerce şahıs ve şirketlerin her türlü hukuki ve avukatlık ihtiyaçlarına cevap veren Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir.

Geniş Hukuksal Bilgi

Hukuk büromuzun avukatları adeta derya deniz olan hukuk alanında , hemen her dalda uzmanlaşmaya çalışmaktadır. Geniş kadromuz ve uzmanlaşma çabamız ile hukuk büromuz bugün hukukun bir çok alanında profesyonel hizmet verebilmektedir. Çalışmalarımızı her geçen gün sizler genişletme ve çalışmaktayız.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Hemen Ara