Anlaşmalı Boşanma Süresi Kaç Gün Sürer?

Evliliğin bitiş noktasına gelindiğinde, çiftler için anlaşmalı boşanma genellikle en hızlı ve en az acı verici sonlandırma yöntemi olarak görülür. Anlaşmalı boşanma süresi, kararın ne kadar süratle verileceği ve hayatın olağan akışına dönülebilmesi için belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu sürecin başlangıcı, karşılıklı mutabakat ve gerekli belgelerin hazırlanmasıyla birlikte atılacak ilk adımı içerir.

Evliliği sonlandırma kararı verildiğinde, sürecin nasıl işleyeceği ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmak, boşanma protokolünü ve anlaşma şartlarını doğru belirlemek, sürecin hız ve etkinliğini artırır. Anlaşmalı boşanmanın ne kadar süreceği hakkında net bilgiye sahip olmak, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek belirsizlikleri de en aza indirger.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinde İlk Adım

Karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırma kararı alan çiftler için anlaşmalı boşanma sürecinde ilk adım büyük önem taşır. Anlaşmalı boşanma süresi bu ilk adımdan itibaren işlemeye başlar ve doğru işlemlerle sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi sağlanır. İşte bu sürecin başlangıcındaki temel adımlar:

 • Çiftlerin Ortak Kararı: Öncelikle, her iki tarafın da boşanmaya karşılıklı olarak rıza göstermiş olmaları ve hiçbir zorlama altında kalmadan bu kararı almış olmaları gerekmektedir. Bu, anlaşmalı boşanma sürecinin temel şartıdır.
 • Boşanma Protokolü Hazırlanması: Her iki tarafın da üzerinde anlaşmış olduğu tüm konuları içeren bir boşanma protokolü hazırlanır. Bu protokol, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve herhangi bir varsa diğer detayları içermelidir.
 • Avukatlarla İrtibat: Anlaşmalı boşanma işlemleri, genellikle bir avukat aracılığıyla yürütülür. Avukat, hazırlanan boşanma protokolünü inceleyerek, hukuki açıdan eksiklikleri veya düzeltilmesi gereken noktaları belirler.
 • Dava Dilekçesi Hazırlanması: Avukat eşliğinde, anlaşmalı boşanma süresini başlatan ve mahkemeye sunulacak olan dava dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçede tarafların kimlik bilgileri, evliliğin ne kadar sürdüğü ve boşanma sebepleri gibi bilgiler yer alır.

Anlaşmalı boşanma süresi, dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ve ilk duruşmanın yapılmasıyla resmi olarak başlar. Özellikle, anlaşmalı boşanma süresinin kısa tutulması ve sürecin hızlandırılması adına, tüm bu adımların hızlı ve doğru bir şekilde atılması büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki, iyi hazırlanmış bir başlangıç, tüm sürecin akıcı ve sorunsuz ilerlemesine zemin hazırlar.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler

Anlaşmalı boşanma sürecinde hızlı ve sorunsuz ilerlemenin bir yolu, gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasından geçer. Bu belgeler, davacı ve davalının ortak mutabakatıyla hazırlanmalı ve anlaşmalı boşanma süresini minimuma indirmeye yardımcı olur. İşte anlaşmalı boşanma süresi için ihtiyaç duyulan temel belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı Suretleri: Her iki tarafın da güncel nüfus cüzdanlarının fotokopi suretleri gereklidir.
 • Evlenme Kayıt Örneği: Çiftlerin evlilik birliğini gösteren, evliliklerinin gerçekleştiği yerleşim yerinin ilgili makamından alınan resmi belge.
 • Boşanma Protokolü: Tarafların boşanma şartlarının üzerinde anlaştığı ve her ikisinin de rızasının bulunduğu yazılı anlaşmadır.
 • Vekaletname: Eğer avukat aracılığıyla boşanma işlemi yürütülüyorsa, her iki tarafın da avukatlarına verdiği resmi vekaletname.
 • Mal Paylaşımı Anlaşması: Var ise, tarafların ortak mal varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair anlaşmaları.
 • Çocukların Durumu: Çocukların velayeti, nafakası ve ziyaret hakları ile ilgili mutabakata varılmış yazılı belge.

Anlaşmalı boşanma süresi bu belgelerin hızlıca mahkemeye sunulup işlemlerin başlamasına bağlı olarak kısaldığından, belgelerin eksiksiz ve doğru olması büyük önem taşır. Belgeler, dava dosyası ile birlikte mahkemeye sunulur ve sürecin başlamasını sağlar. Anlaşmalı boşanma dosyasının eksiksiz oluşu, sürenin daha kısa olmasına katkıda bulunur.

Anlaşmalı Boşanmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma süresi, tarafların üzerinde mutabık kaldığı koşulları içeren bir protokolle başladığında genellikle hızlı bir şekilde ilerler. Ancak, bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 • Detaylı Bir Protokol Hazırlayın: Boşanma protokolünüz detaylı olmalı ve mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konuları kapsamalıdır.
 • Ortak Varlıkların Paylaşımı: Ortak varlıkların adil bir şekilde paylaşımı üzerinde mutabakata varılmalı ve bu hususlar yazılı olarak protokole eklenmelidir.
 • Velayet ve Çocukla İlişki Kurma Düzenlemeleri: Eğer çocuklar varsa, velayet düzenlemeleri ve çocukla şahsi ilişki kurma günleri net bir şekilde belirlenmelidir.
 • Yasal Hakların Bilincinde Olun: Her iki tarafın da yasal haklarını bilmesi ve bu doğrultuda bir anlaşmaya varması önemlidir.
 • Deneyimli Bir Avukatla Çalışın: Anlaşmalı boşanma sürecinde, hukuki süreçlerin doğru yönetilmesi için deneyimli bir avukatla çalışmak büyük fayda sağlar.

Anlaşmalı boşanma süresi, dikkate alınması gereken bu ve benzeri pek çok önemli konuyu içerir. Bu süreçte hız önemli olmakla birlikte, sağlam temeller üzerine inşa edilen bir anlaşma, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyecektir. Bu yüzden, acele edilmeden ve tüm detaylar göz önünde bulundurularak ilerlemek, tarafların yararına olacaktır.

Boşanma Protokolü ve Anlaşma Şartlarının Önemi

Anlaşmalı boşanma sürecinde, boşanma protokolü ve anlaşma şartları, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için hayati önem taşır. Anlaşmalı boşanma süresi de dahil olmak üzere, sürecin genel akışı, tarafların üzerinde mutabık kaldığı hususlara ve bu hususların yazılı olarak düzenlenmesine bağlıdır.

Anlaşma Şartlarının Yer Aldığı Boşanma Protokolü

 • Hakların ve Yükümlülüklerin Belirlenmesi: Taraflar, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda uzlaşmalıdır ve bu kararlar protokolde detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 • Yaşam Standartlarının Korunması: Tarafların anlaşmalı boşanma süresi boyunca ve sonrasında yaşam standartlarının korunmasına yönelik önlemler protokolde yer almalıdır.
 • Anlaşmalı Boşanma Süresini Etkileyen Faktörler: Eğer anlaşma şartları net ve her iki taraf için de adil bir şekilde tasarlanmışsa, anlaşmalı boşanma süresi genellikle daha kısa olur.

Protokolün Önemi

 • Sürecin Hızlanması: Anlaşma şartlarının açık ve net bir biçimde ifade edildiği protokoller, yargı sürecini kolaylaştırır ve anlaşmalı boşanma süresini azaltır.
 • Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Taraflar önceden belirlenmiş kurallara uyduğu müddetçe süreçte anlaşmazlık çıkma olasılığı düşer.

Boşanma protokolünün ve anlaşma şartlarının eksiksiz olması, anlaşmalı boşanma süresi üzerinde olumlu bir etki yapar ve boşanma sürecinin taraflar için daha az stresli bir deneyim olmasını sağlar. Bu nedenle, bir hukuk profesyonelinin yardımı ile protokol ve şartların doğru bir şekilde hazırlanması tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararının Verilmesi ve Sonrası Süreç

Anlaşmalı boşanma süresi, bir boşanma protokolünün mahkeme tarafından kabul edilmesinden sonra başlayan son aşamadır. Bu dönemde, tarafların mahkeme kararını beklemeleri ve sonrasındaki işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

 • Mahkeme Kararı: Anlaşmalı boşanma durumunda, dava genelde tek celsede sonuçlanır. Mahkeme, tarafların boşanma ve protokol şartları konusunda anlaştıklarını ve hiçbir itirazın olmadığını göz önünde bulundurarak hızlıca karar verir. Anlaşmalı boşanma süresi, duruşma gününden itibaren genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanabilir.
 • Kararın Kesinleşmesi: Mahkeme kararının verilmesi ile birlikte kararın kesinleşme süreci başlar. Anlaşmalı boşanma davalarında, verilen kararın taraflarca temyiz edilmemesi halinde, karar 2 hafta içinde kesinleşir. Kesinleşme süreci, anlaşmalı boşanma süresinin bitimini belirleyen önemli bir unsurdur.
 • Nüfus Kaydının Güncellenmesi: Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından, tarafların nüfus kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, kararın bir örneği ile nüfus müdürlüğüne başvurarak, medeni hal bilgisinin ‘boşanmış’ olarak değiştirilmesi sağlanır.

Anlaşmalı boşanma süresi, genel olarak düzgün bir şekilde hazırlanmış protokol ve evraklarla birlikte, ortalama 1-3 ay arasında değişebilir. Ancak her davanın kendine özgü koşulları olabileceğinden süreç, bazı durumlarda daha uzun veya daha kısa sürebilir. Önemli olan, tüm adımların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır. Bu sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerlemesine, tecrübeli bir avukatın rehberliği de büyük katkı sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Süresi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma süreci ortalama ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma süreci, evli çiftler arasındaki tüm konularda anlaşmaya varıldığında ve gerekli evrakların tam olarak hazırlandığında genellikle 1 ila 3 ay arasında tamamlanabilir. Ancak, mahkemenin yoğunluğuna ve ilgili dava dosyasının incelenme sırasına göre bu süre değişkenlik gösterebilir.

Anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar nelerdir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde temel olarak doldurulmuş boşanma protokolü, dava dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, evlilik cüzdanının aslı veya onaylı örneği, varsa mal paylaşımına ve çocukların velayetine dair anlaşmalar gibi belgeler mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı boşanmada duruşma oluyor mu?

Evet, anlaşmalı boşanma davalarında da duruşma yapılmaktadır. Ancak bu duruşma genellikle kısa sürer ve tarafların anlaşmalı boşandıklarını teyit etmeleri ve hakim önünde sözlü olarak beyanda bulunmaları amacıyla gerçekleştirilir.

Boşanma protokolünde neler yer almalıdır?

Boşanma protokolünde; tarafların mal paylaşımı, eğer varsa çocuklarla ilgili velayet, çocukların eğitimi, nafaka, ziyaret hakları gibi konularda anlaştıklarına dair detaylar yer almalıdır. Ayrıca, tarafların kişisel bilgileri ve anlaşma şartlarının net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, sürecin daha hızlı ve hatasız ilerlemesi, hukuki detayların atlanmaması ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda hakların korunması adına bir avukat yardımı almak önerilir.

Yorum yapın

Hemen Ara